GraphQL – The Future of Microservices?

via GraphQL – The Future of Microservices?

Advertisements
Quote | Posted on by | Leave a comment

ஈரேழு பதினாலு லோகம் அர்த்தம்

ஈரேழு பதினாலு லோகம்
((இரு+ஏழு=பதினாலு+லோகம்))

இந்துமத வேத மரபின்படி இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் பதினான்கு உலகங்கள் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது…ஈரேழு என்றால் இரண்டு ஏழு அதாவது பதினான்கு என்று அர்த்தம்…மேலுலகங்கள் ஏழு மற்றும் கீழுலகங்கள் ஏழு மொத்தம் பதினான்கு உலகங்கள் எனக் கணக்கு…நாம் வாழும் பூவுலகம் மேலுலகத்தில் உள்ளதாகும்…ஆகவே பூவுலகிற்கு மேல் ஆறு உலகங்களும், கீழே ஏழு உலகங்களும் இருக்கின்றன. அவைகள்;-

7. சத்யலோகம்
6. தபோலோகம்
5. ஜனோலோகம்
4. மஹர்லோகம்
3. சுவர்லோகம்
2. புவர்லோகம்

↑ மேல் உலகங்கள் ஏழு
______________________________________
1. பூலோகம் – நாம் வாழும் மண்ணுலகு
_____________________________________

↓கீழ் உலகங்கள் ஏழு

அதலலோகம்
விதலலோகம்
சுதலலோகம்
தலாதலலோகம்
மகாதலலோகம்
ரஸாதலலோகம்
பாதாளலோகம்

 

Refer: http://www.siththarkal.com/2013/12/blog-post_23.html

 

Posted in history, tamil, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

HTTP Status Codes & Description

This Gist code contains list of http

 • HTTP Status Codes
 • Description
 • Type Of Response
 • Reference URL

in JSON Format.

Reference Url, Type Of Response

Ref:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status

https://tools.ietf.org/html/rfc7231)

Posted in Uncategorized, web | Tagged , | Leave a comment

Aazhi Mazhai Kanna -ஆழி மழை கண்ணா

Read in English http://godharangan.blogspot.in/2010/12/day-4-aazhi-mazhai-kanna.html

இந்தியா ஒரு புண்ணியபூமி .., தெய்வீக பூமி… கர்மபூமி … என்று உலக மக்களால் போற்றப்படும் நாடு இந்தியநாடு ….

சித்தர்களும், முனிவர்களும், ரிஷிகளும் , முனிகளும் வாழ்ந்த பூமி அண்ட சராசரங்களையும் அறிவியலே இல்லாத காலங்களில் .. அத்மஞ்சனங்களின் மூலம் எடுத்துச்சொன்னவர்கள் … நம் முனோர்கள் …வாழும் முறை, வாழ்வதற்க்கான வழி முறைகள் , வாழ்க்கை தத்துவம் , மருத்துவம், வானசாஸ்திரம் , கணிதம் , பொருளாதாரம் போன்ற எல்லா துறைகளிலும் வல்லவர்கள் … இந்தியர்கள் .,
5000 வருடங்களுக்கு முன்னரே … மழை எப்படி பொழிகிறது என்று , ஆண்டாள் , கோதை நாச்சியார் திருப்பாவையில் சொல்லி இருக்கிறார்

ஆழி மழைக்கண்ணா ஒன்றுநீ கைகரவேல்
ஆழிஉள் புக்கு முகந்துகொடு ஆர்த்துஏறி
ஊழி முதல்வன் உருவம்போல் மெய்கறுத்துப்
பாழியம் தோளுடைப் பற்பனாபன் கையில்
ஆழி போல்மின்னி வலம்புரி போல் நின்று அதிர்ந்து
தாழாதே சார்ங்க முதைத்த சரமழைபோல்
வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும்
மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்.

விளக்கவுரை

மூன்றாம் பாசுரத்தில் நோன்பு நோற்பதால் கிடைக்கும் பலனைச் சொன்னார் ஆண்டாள். மும்மாரி பெய்து பசுக்கள் பாலால் இல்லம் நிறைத்து செல்வம் பெருகும் என்றவர், இந்தப் பாசுரத்தில் தாம் சொன்ன சுபிட்சத்துக்காக கண்ணனே கருணை மழையாகப் பொழிய வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார்.
மழை மண்டலத்துக்குத் தலைவனாக விளங்கும் கண்ணனே! உன் கொடையில் எதையும் நீ ஒளிக்காமல் அருள வேண்டும். நீ செய்ய வேண்டிய பணி ஒன்றும் உண்டு. அது, நீ கடலினுள் புகுந்து, அங்கிருந்து நீரினை முகந்து கொண்டு பேரொலி எழுப்பி கர்ஜனை செய்து, ஆகாயத்தின் மேல் ஏறி, ஊழி காலம் முதலான அனைத்துக்கும் காரணனாக விளங்கும் எம்பெருமானின் திருமேனியைப் போலே கறுத்து, பெருமை பொருந்திய சுந்தரத் தோளுடையானும், நாபியிலே கமல மலர் கொண்டு திகழும் பெருமானின் வலக்கையிலே திகழும் சக்கரத்தாழ்வானாகிய திருவாழியைப் போலே ஒளிர்ந்து, இடது கரத்தில் திகழும் பாஞ்சஜன்யப் பெரும் சங்கினைப் போலே நிலை நின்று முழக்கி, உன் சார்ங்கம் ஆகிற வில்லில் இருந்து விரைந்து புறப்படும் அம்புகளைப் போலே, இந்த உலகத்தார் அனைவரும் வாழும்படியாகவும், கண்ணன் எம்மானுடன் கலந்து மகிழ நோன்பு நோற்கும் நாங்களும் உளம் மகிழ மார்கழி நீராட்டம் செய்யும்படி, தாமதம் ஏதுமின்றி மழை பொழிய வைத்திடுவாய்…- என்று கண்ணனை வேண்டுகிறார் ஆண்டாள். மழை எப்படிப் பொழிகிறது என்ற அறிவியல் நுட்பத்தைத் தம் பாசுரத்தில் புகுத்தி, அதற்குக் காரணன் கண்ணனே என்று கூறி, அனைவரும் அவனைப் பிரார்த்தனை செய்யப் பணிக்கிறார் ஸ்ரீஆண்டாள் நாச்சியார்!

Src:
http://godharangan.blogspot.in/…/day-4-aazhi-mazhai-kanna.h…

 

Posted in tamil, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

What happens on January 19, 2038?

On this date the Unix Time Stamp will cease to work due to a 32-bit overflow. Before this moment millions of applications will need to either adopt a new convention for time stamps or be migrated to 64-bit systems which will buy the time stamp a “bit” more time.

The last unix time stamp (epoch) in 32 bit is 2147483647 (Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT)

https://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem

 

What is the unix time stamp?
The unix time stamp is a way to track time as a running total of seconds. This count starts at the Unix Epoch on January 1st, 1970 at UTC. Therefore, the unix time stamp is merely the number of seconds between a particular date and the Unix Epoch. It should also be pointed out (thanks to the comments from visitors to this site) that this point in time technically does not change no matter where you are located on the globe. This is very useful to computer systems for tracking and sorting dated information in dynamic and distributed applications both online and client side.

Posted in maths, Techonlogy, Uncategorized, web | Tagged , , , , | Leave a comment

Decimal To different Base[2-9] Conversion

This program converts decimal number into different base number system.

Supports Binary (base2) to base9 conversion

Sample Output

For Input 15

 • decimal-base2 for number 15 is 1111
 • decimal-base3 for number 15 is 120
 • decimal-base4 for number 15 is 33
 • decimal-base5 for number 15 is 30
 • decimal-base6 for number 15 is 23
 • decimal-base7 for number 15 is 21
 • decimal-base8 for number 15 is 17

For Input  12345678900000

 • decimal-base2 for number 12345678900000 is 10110011101001110011110011100010101100100000
 • decimal-base3 for number 12345678900000 is 1121201020100120220200022200
 • decimal-base4 for number 12345678900000 is 2303221303303202230200
 • decimal-base5 for number 12345678900000 is 3104232422244300000
 • decimal-base6 for number 12345678900000 is 42131305424333200
 • decimal-base7 for number 12345678900000 is 2412642301124415
 • decimal-base8 for number 12345678900000 is 263516363425440
Posted in maths, Program, technology, Techonlogy, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Happy Pi Approximation Day

Today 22 July Pi Approximation Day

Pi Approximation Day is observed on July 22 (22/7 in the day/month date format), since the fraction 22/7 is a common approximation of π, which is accurate to two decimal places and dates from Archimedes

approx-pi-day

Good Article about PI approximation

http://www.huffingtonpost.com/2012/07/21/pi-approximation-day-_n_1693199.html

http://www.bendigoadvertiser.com.au/story/4044914/world-celebrates-the-ongoing-mystery-of-pi/?cs=82

Posted in maths, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Story behind – 153 A fascinating number

The 153 story

“There is an interesting story about Pythagoras that was told that demonstrates His remarkable powers. Pythagoras, in His travels, apparently one day came across some fishermen who were drawing up their nets which were filled with fish. Pythagoras told the fishermen that He could tell them the exact number of fish they had caught, which the fishermen thought to be an impossible task, given how many were caught in the nets. The fishermen said that if He was right they would do anything He said. They counted all the fish and Pythagoras was totally accurate in His estimate. He then ordered the fishermen to return the fish to the sea and for some mystical reason none of them died. Pythagoras paid the fishermen for the price of the fish and left for Crotona. Incidents like this caused Pythagoras’ fame to spread. During one of His lectures in Italy it was said that He gained 2000 disciples from that one lecture alone.” http://www.iamuniversity.ch/Pythagoras-and-Biosophy

In this story, though it is not mentioned in this excerpt, Pythagoras counted 153 fish. Take note of that number especially. The number 153 was most significant for being the denominator in the closest fraction known, at the time. Now we go to the story of Jesus and the fishermen in John 21:1-11.

“After these things Jesus manifested Himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and He manifested Himself in this way. Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two others of His disciples were together. Simon Peter said to them, “I am going fishing.” They said to him, “We will also come with you.” They went out and got into the boat; and that night they caught nothing. But when the day was now breaking, Jesus stood on the beach; yet the disciples did not know that it was Jesus. So Jesus said to them, “Children, you do not have any fish, do you?” They answered Him, “No.” And He said to them, “Cast the net on the right-hand side of the boat and you will find a catch.” So they cast, and then they were not able to haul it in because of the great number of fish. Therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, “It is the Lord.” So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put his outer garment on (for he was stripped for work), and threw himself into the sea. But the other disciples came in the little boat, for they were not far from the land, but about one hundred yards away, dragging the net full of fish. So when they got out on the land, they saw a charcoal fire already laid and fish placed on it, and bread. Jesus said to them, “Bring some of the fish which you have now caught.” Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn.”

Between the stories we see a few parallels. The one that strikes me the most is the number 153 and the role it played in the story. Both stories include fishermen, nets, fish, and the number 153. I see 2 possible theories to this parallel. It could be that the writer of John was using the number 153 as a “generic” term for “many fish”, since it was a common number at that time or, possibly, we have a writer using the pythagoras narrative to rewrite the story of Jesus as a means of proclaiming his divinity. This appeared to be a common phenomenon in the times of Jesus and after. I remain agnostic on the subject for now..Perhaps with more study I can come to a more solidified conclusion. Please share your thoughts and theories!

Vesica Piscis:

The vesica piscis is a shape that is the intersection of two disks with the same radius, intersecting in such a way that the center of each disk lies on the perimeter of the other.[1] The name literally means the “bladder of a fish” in Latin.

The Pythagoreans had a diagram of 2 intersecting circles, one above, one below, with the circumference of one touching the center of the other. The 2 circles represented the spiritual and the material domains. The “transcendental” region where the circles intersect resembles a fish shape-exactly as used as the symbol for Christianity. The Pythagoreans called this shape vesica piscis. The ratio of the height of this fish symbol to its length is 153 : 265, which is the nearest whole number to the square root of 3 and the controlling ratio of the equilateral triangle

 

440px-vesica_piscis_circles-svg

Vesica Piscis Src: wikipedia

The mathematical ratio of the width of the vesica piscis to its height is the square root of 3, or approximately 1.7320508… (since if straight lines are drawn connecting the centers of the two circles with each other and with the two points where the circles intersect, two equilateral triangles join along an edge). The ratios 265:153 = 1.7320261… and 1351:780 = 1.7320513… are two of a series of approximations to this value, each with the property that no better approximation can be obtained with smaller whole numbers.

pythagoras_vesica

Src: blog.world-mysteries.com

how we compared to our life

 

In Christian art, some aureolas are in the shape of a vertically oriented vesica piscis

440px-chalice_well_cover

The modern Cover of Chalice Well  Src:Wikipedia

 

Application behind Vesica piscis

The shape may be found in the topology of certain networks.

The vesica piscis is also used as proportioning system in architecture, in particular Gothic architecture. The system was illustrated in Cesare Cesariano‘s Vitruvius (1521), which he called “the rule of the German architects”.

Anyway, remember that first number-153. Now the stories of both Pythagoras and Jesus have them telling fishermen-who have failed to catch any fish all day-to cast their nets again. Miraculously, their nets come in full of fish. Pythagoras was said to have correctly predicted the exact number of fish caught. In his story, the mystic number is not revealed, but in the Gospel story of Jesus the number of fish caught is given-exactly 153!

Some More Interesting thing about 153

 • Another interesting feature of the number 153 is that it is the limit of the following algorithm:Take a random positive integer, divisible by three.
          Split that number into its base 10 digits.
          Take the sum of their cubes.
          Go back to the second step.
  An example, starting with the number 84:

{\begin{aligned}8^{3}+4^{3}&=&512+64&=&576\\5^{3}+7^{3}+6^{3}&=&125+343+216&=&684\\6^{3}+8^{3}+4^{3}&=&216+512+64&=&792\\7^{3}+9^{3}+2^{3}&=&343+729+8&=&1080\\1^{3}+0^{3}+8^{3}+0^{3}&=&1+0+512+0&=&513\\5^{3}+1^{3}+3^{3}&=&125+1+27&=&153\\1^{3}+5^{3}+3^{3}&=&1+125+27&=&153\end{aligned}}

153 is:

 • the smallest number which can be expressed as the sum of cubes of its digits:
  153 = 13 + 53 + 33
 • equal to the sum of factorials of number from 1 to 5:
  153 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5!
  and
 • The sum of digits of 153 is a perfect square:
  1 + 5 + 3 = 9 = 32
  That’s a big one for me.
 • The sum of aliquot divisors of 153 is also a perfect square:
  1 + 3 + 9 + 17 + 51 = 81 = 92 Aliquot divisors of a number are all the divisors of that number excluding the number itself but including 1. It is seen that the sum of aliquot divisors of 153 is the square of the sum of the digits of 153.
  awesome
 • On adding the number 153 to its reverse,504 is obtained, whose square is the smallest square which can be expressed as the product of two different numbers which are reverse of one another:
  153 + 351 = 504

5042 = 288 x 882

Ref:

http://www.greatdreams.com/numbers/jerry/153.htm

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread655755/pg1

Sacred Geometry – The Vesica Piscis

https://en.wikipedia.org/wiki/153_(number)

http://www.halexandria.org/dward097.htm

http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/133442-pythagoras-and-jesus-parallel/

https://www.goodreads.com/book/show/30845427-kadhaiyil-kalandha-kanitham [Read 3rd lesson]

http://blog.world-mysteries.com/ancient-writings/christ-myth-hypothesis

http://scienceofwholeness.com/how-the-vesica-pisces-explains-creation-and-the-arrow-of-time/

 

 

Posted in math, maths, Numbers, Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

Number of square???

How many number of squares in below 8 x 8 chessboard??

FOIV6Q7GOHMB1SO

64….???????

No it have 204 squares.

How to find out easily.

if we have n x n square like chess board, we find number of square easily using sum of squares up to  n

for e.g 8 x 8 square 1^2 + 2^2+…. 8^2 = 204 using formula (n(n+1)(2n+1))/6

ok if it have different row and column size then for e.g m x n then

If m x n size and m<=n then using below you can get, if its m > n then just swap it…

Total number of squares = (m x (m+1) x (2m+1)/6 )  +  (  (n-m) x m x (m+1)/2 )

Ref:

http://www.academia.edu/3626433/The_Total_Number_of_Squares_and_Rectangles_are_there_in_Rectangle_Square_Boards

http://www.geeksforgeeks.org/count-number-of-squares-in-a-rectangle/

 

 

 

Posted in maths, Puzzle, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Triangle number Puzzle

Triangle number

From wiki:

A triangular number or triangle number counts the objects that can form an equilateral triangle, as in the diagram on the below. The nth triangular number is the number of dots composing a triangle with n dots on a side, and is equal to the sum of the n natural numbers from 1 to n. The sequence of triangular numbers starting at the 0th triangular number, is

0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120, 136, 153, 171, 190, 210, 231, 253, 276, 300, 325, 351, 378, 406 …
The puzzle is

Write the set of all positive integers in triangular array as

1  3  6  10  15 · ·

2  5  9  14 · · ·

4  8  13 · · · ·

7  12 · · · · ·

11 · · · · · ·

_

Find the row number and column number where 20096 occurs.

For example 8 appears in the third row and second column.

Solution:

answer is row 5, column 196
the first row goes (n(n+1))/2, so for our scenario for 200th value in first row is 20,100, also the diagonal is increased by one.
we need to find where the row starts,
the previous value of first row is 199th is 19,900, so next one starts with 19,901 so that diagonal contains value 19901,19902,… 20096,20097,20098,20099,20100
here 20,100 is in first row so 20096 is in 5th row, column is from bottom find easily 196..

To Generate Triangle number comes to written below program.

 

The numbers displayed in below format:

 

 • 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	
  
  1	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55	66	78	91	105	120	136	153	171	190	210	231	253	276	300	325	351	378	406	435	465	496	528	561	595	630	666	703	741	780	820	861	903	946	990	1035	1081	1128	1176	1225	1275	1326	1378	1431	1485	1540	1596	1653	1711	1770	1830	1891	1953	2016	2080	2145	2211	2278	2346	2415	2485	2556	2628	2701	2775	2850	2926	3003	3081	3160	3240	3321	3403	3486	3570	3655	3741	3828	3916	4005	4095	4186	4278	4371	4465	4560	4656	4753	4851	4950	5050	5151	5253	5356	5460	5565	5671	5778	5886	5995	6105	6216	6328	6441	6555	6670	6786	6903	7021	7140	7260	7381	7503	7626	7750	7875	8001	8128	8256	8385	8515	8646	8778	8911	9045	9180	9316	9453	9591	9730	9870	10011	10153	10296	10440	10585	10731	10878	11026	11175	11325	11476	11628	11781	11935	12090	12246	12403	12561	12720	12880	13041	13203	13366	13530	13695	13861	14028	14196	14365	14535	14706	14878	15051	15225	15400	15576	15753	15931	16110	16290	16471	16653	16836	17020	17205	17391	17578	17766	17955	18145	18336	18528	18721	18915	19110	19306	19503	19701	19900	20100	
  2	2	5	9	14	20	27	35	44	54	65	77	90	104	119	135	152	170	189	209	230	252	275	299	324	350	377	405	434	464	495	527	560	594	629	665	702	740	779	819	860	902	945	989	1034	1080	1127	1175	1224	1274	1325	1377	1430	1484	1539	1595	1652	1710	1769	1829	1890	1952	2015	2079	2144	2210	2277	2345	2414	2484	2555	2627	2700	2774	2849	2925	3002	3080	3159	3239	3320	3402	3485	3569	3654	3740	3827	3915	4004	4094	4185	4277	4370	4464	4559	4655	4752	4850	4949	5049	5150	5252	5355	5459	5564	5670	5777	5885	5994	6104	6215	6327	6440	6554	6669	6785	6902	7020	7139	7259	7380	7502	7625	7749	7874	8000	8127	8255	8384	8514	8645	8777	8910	9044	9179	9315	9452	9590	9729	9869	10010	10152	10295	10439	10584	10730	10877	11025	11174	11324	11475	11627	11780	11934	12089	12245	12402	12560	12719	12879	13040	13202	13365	13529	13694	13860	14027	14195	14364	14534	14705	14877	15050	15224	15399	15575	15752	15930	16109	16289	16470	16652	16835	17019	17204	17390	17577	17765	17954	18144	18335	18527	18720	18914	19109	19305	19502	19700	19899	20099	20299	
  3	4	8	13	19	26	34	43	53	64	76	89	103	118	134	151	169	188	208	229	251	274	298	323	349	376	404	433	463	494	526	559	593	628	664	701	739	778	818	859	901	944	988	1033	1079	1126	1174	1223	1273	1324	1376	1429	1483	1538	1594	1651	1709	1768	1828	1889	1951	2014	2078	2143	2209	2276	2344	2413	2483	2554	2626	2699	2773	2848	2924	3001	3079	3158	3238	3319	3401	3484	3568	3653	3739	3826	3914	4003	4093	4184	4276	4369	4463	4558	4654	4751	4849	4948	5048	5149	5251	5354	5458	5563	5669	5776	5884	5993	6103	6214	6326	6439	6553	6668	6784	6901	7019	7138	7258	7379	7501	7624	7748	7873	7999	8126	8254	8383	8513	8644	8776	8909	9043	9178	9314	9451	9589	9728	9868	10009	10151	10294	10438	10583	10729	10876	11024	11173	11323	11474	11626	11779	11933	12088	12244	12401	12559	12718	12878	13039	13201	13364	13528	13693	13859	14026	14194	14363	14533	14704	14876	15049	15223	15398	15574	15751	15929	16108	16288	16469	16651	16834	17018	17203	17389	17576	17764	17953	18143	18334	18526	18719	18913	19108	19304	19501	19699	19898	20098	20298	20497	
  4	7	12	18	25	33	42	52	63	75	88	102	117	133	150	168	187	207	228	250	273	297	322	348	375	403	432	462	493	525	558	592	627	663	700	738	777	817	858	900	943	987	1032	1078	1125	1173	1222	1272	1323	1375	1428	1482	1537	1593	1650	1708	1767	1827	1888	1950	2013	2077	2142	2208	2275	2343	2412	2482	2553	2625	2698	2772	2847	2923	3000	3078	3157	3237	3318	3400	3483	3567	3652	3738	3825	3913	4002	4092	4183	4275	4368	4462	4557	4653	4750	4848	4947	5047	5148	5250	5353	5457	5562	5668	5775	5883	5992	6102	6213	6325	6438	6552	6667	6783	6900	7018	7137	7257	7378	7500	7623	7747	7872	7998	8125	8253	8382	8512	8643	8775	8908	9042	9177	9313	9450	9588	9727	9867	10008	10150	10293	10437	10582	10728	10875	11023	11172	11322	11473	11625	11778	11932	12087	12243	12400	12558	12717	12877	13038	13200	13363	13527	13692	13858	14025	14193	14362	14532	14703	14875	15048	15222	15397	15573	15750	15928	16107	16287	16468	16650	16833	17017	17202	17388	17575	17763	17952	18142	18333	18525	18718	18912	19107	19303	19500	19698	19897	20097	20297	20496	20694	
  5	11	17	24	32	41	51	62	74	87	101	116	132	149	167	186	206	227	249	272	296	321	347	374	402	431	461	492	524	557	591	626	662	699	737	776	816	857	899	942	986	1031	1077	1124	1172	1221	1271	1322	1374	1427	1481	1536	1592	1649	1707	1766	1826	1887	1949	2012	2076	2141	2207	2274	2342	2411	2481	2552	2624	2697	2771	2846	2922	2999	3077	3156	3236	3317	3399	3482	3566	3651	3737	3824	3912	4001	4091	4182	4274	4367	4461	4556	4652	4749	4847	4946	5046	5147	5249	5352	5456	5561	5667	5774	5882	5991	6101	6212	6324	6437	6551	6666	6782	6899	7017	7136	7256	7377	7499	7622	7746	7871	7997	8124	8252	8381	8511	8642	8774	8907	9041	9176	9312	9449	9587	9726	9866	10007	10149	10292	10436	10581	10727	10874	11022	11171	11321	11472	11624	11777	11931	12086	12242	12399	12557	12716	12876	13037	13199	13362	13526	13691	13857	14024	14192	14361	14531	14702	14874	15047	15221	15396	15572	15749	15927	16106	16286	16467	16649	16832	17016	17201	17387	17574	17762	17951	18141	18332	18524	18717	18911	19106	19302	19499	19697	19896	20096	20296	20495	20693	20890	
  6	16	23	31	40	50	61	73	86	100	115	131	148	166	185	205	226	248	271	295	320	346	373	401	430	460	491	523	556	590	625	661	698	736	775	815	856	898	941	985	1030	1076	1123	1171	1220	1270	1321	1373	1426	1480	1535	1591	1648	1706	1765	1825	1886	1948	2011	2075	2140	2206	2273	2341	2410	2480	2551	2623	2696	2770	2845	2921	2998	3076	3155	3235	3316	3398	3481	3565	3650	3736	3823	3911	4000	4090	4181	4273	4366	4460	4555	4651	4748	4846	4945	5045	5146	5248	5351	5455	5560	5666	5773	5881	5990	6100	6211	6323	6436	6550	6665	6781	6898	7016	7135	7255	7376	7498	7621	7745	7870	7996	8123	8251	8380	8510	8641	8773	8906	9040	9175	9311	9448	9586	9725	9865	10006	10148	10291	10435	10580	10726	10873	11021	11170	11320	11471	11623	11776	11930	12085	12241	12398	12556	12715	12875	13036	13198	13361	13525	13690	13856	14023	14191	14360	14530	14701	14873	15046	15220	15395	15571	15748	15926	16105	16285	16466	16648	16831	17015	17200	17386	17573	17761	17950	18140	18331	18523	18716	18910	19105	19301	19498	19696	19895	20095	20295	20494	20692	20889	21085	
  7	22	30	39	49	60	72	85	99	114	130	147	165	184	204	225	247	270	294	319	345	372	400	429	459	490	522	555	589	624	660	697	735	774	814	855	897	940	984	1029	1075	1122	1170	1219	1269	1320	1372	1425	1479	1534	1590	1647	1705	1764	1824	1885	1947	2010	2074	2139	2205	2272	2340	2409	2479	2550	2622	2695	2769	2844	2920	2997	3075	3154	3234	3315	3397	3480	3564	3649	3735	3822	3910	3999	4089	4180	4272	4365	4459	4554	4650	4747	4845	4944	5044	5145	5247	5350	5454	5559	5665	5772	5880	5989	6099	6210	6322	6435	6549	6664	6780	6897	7015	7134	7254	7375	7497	7620	7744	7869	7995	8122	8250	8379	8509	8640	8772	8905	9039	9174	9310	9447	9585	9724	9864	10005	10147	10290	10434	10579	10725	10872	11020	11169	11319	11470	11622	11775	11929	12084	12240	12397	12555	12714	12874	13035	13197	13360	13524	13689	13855	14022	14190	14359	14529	14700	14872	15045	15219	15394	15570	15747	15925	16104	16284	16465	16647	16830	17014	17199	17385	17572	17760	17949	18139	18330	18522	18715	18909	19104	19300	19497	19695	19894	20094	20294	20493	20691	20888	21084	21279	
  8	29	38	48	59	71	84	98	113	129	146	164	183	203	224	246	269	293	318	344	371	399	428	458	489	521	554	588	623	659	696	734	773	813	854	896	939	983	1028	1074	1121	1169	1218	1268	1319	1371	1424	1478	1533	1589	1646	1704	1763	1823	1884	1946	2009	2073	2138	2204	2271	2339	2408	2478	2549	2621	2694	2768	2843	2919	2996	3074	3153	3233	3314	3396	3479	3563	3648	3734	3821	3909	3998	4088	4179	4271	4364	4458	4553	4649	4746	4844	4943	5043	5144	5246	5349	5453	5558	5664	5771	5879	5988	6098	6209	6321	6434	6548	6663	6779	6896	7014	7133	7253	7374	7496	7619	7743	7868	7994	8121	8249	8378	8508	8639	8771	8904	9038	9173	9309	9446	9584	9723	9863	10004	10146	10289	10433	10578	10724	10871	11019	11168	11318	11469	11621	11774	11928	12083	12239	12396	12554	12713	12873	13034	13196	13359	13523	13688	13854	14021	14189	14358	14528	14699	14871	15044	15218	15393	15569	15746	15924	16103	16283	16464	16646	16829	17013	17198	17384	17571	17759	17948	18138	18329	18521	18714	18908	19103	19299	19496	19694	19893	20093	20293	20492	20690	20887	21083	21278	21472	
  9	37	47	58	70	83	97	112	128	145	163	182	202	223	245	268	292	317	343	370	398	427	457	488	520	553	587	622	658	695	733	772	812	853	895	938	982	1027	1073	1120	1168	1217	1267	1318	1370	1423	1477	1532	1588	1645	1703	1762	1822	1883	1945	2008	2072	2137	2203	2270	2338	2407	2477	2548	2620	2693	2767	2842	2918	2995	3073	3152	3232	3313	3395	3478	3562	3647	3733	3820	3908	3997	4087	4178	4270	4363	4457	4552	4648	4745	4843	4942	5042	5143	5245	5348	5452	5557	5663	5770	5878	5987	6097	6208	6320	6433	6547	6662	6778	6895	7013	7132	7252	7373	7495	7618	7742	7867	7993	8120	8248	8377	8507	8638	8770	8903	9037	9172	9308	9445	9583	9722	9862	10003	10145	10288	10432	10577	10723	10870	11018	11167	11317	11468	11620	11773	11927	12082	12238	12395	12553	12712	12872	13033	13195	13358	13522	13687	13853	14020	14188	14357	14527	14698	14870	15043	15217	15392	15568	15745	15923	16102	16282	16463	16645	16828	17012	17197	17383	17570	17758	17947	18137	18328	18520	18713	18907	19102	19298	19495	19693	19892	20092	20292	20491	20689	20886	21082	21277	21471	21664	
  10	46	57	69	82	96	111	127	144	162	181	201	222	244	267	291	316	342	369	397	426	456	487	519	552	586	621	657	694	732	771	811	852	894	937	981	1026	1072	1119	1167	1216	1266	1317	1369	1422	1476	1531	1587	1644	1702	1761	1821	1882	1944	2007	2071	2136	2202	2269	2337	2406	2476	2547	2619	2692	2766	2841	2917	2994	3072	3151	3231	3312	3394	3477	3561	3646	3732	3819	3907	3996	4086	4177	4269	4362	4456	4551	4647	4744	4842	4941	5041	5142	5244	5347	5451	5556	5662	5769	5877	5986	6096	6207	6319	6432	6546	6661	6777	6894	7012	7131	7251	7372	7494	7617	7741	7866	7992	8119	8247	8376	8506	8637	8769	8902	9036	9171	9307	9444	9582	9721	9861	10002	10144	10287	10431	10576	10722	10869	11017	11166	11316	11467	11619	11772	11926	12081	12237	12394	12552	12711	12871	13032	13194	13357	13521	13686	13852	14019	14187	14356	14526	14697	14869	15042	15216	15391	15567	15744	15922	16101	16281	16462	16644	16827	17011	17196	17382	17569	17757	17946	18136	18327	18519	18712	18906	19101	19297	19494	19692	19891	20091	20291	20490	20688	20885	21081	21276	21470	21663	21855	
  11	56	68	81	95	110	126	143	161	180	200	221	243	266	290	315	341	368	396	425	455	486	518	551	585	620	656	693	731	770	810	851	893	936	980	1025	1071	1118	1166	1215	1265	1316	1368	1421	1475	1530	1586	1643	1701	1760	1820	1881	1943	2006	2070	2135	2201	2268	2336	2405	2475	2546	2618	2691	2765	2840	2916	2993	3071	3150	3230	3311	3393	3476	3560	3645	3731	3818	3906	3995	4085	4176	4268	4361	4455	4550	4646	4743	4841	4940	5040	5141	5243	5346	5450	5555	5661	5768	5876	5985	6095	6206	6318	6431	6545	6660	6776	6893	7011	7130	7250	7371	7493	7616	7740	7865	7991	8118	8246	8375	8505	8636	8768	8901	9035	9170	9306	9443	9581	9720	9860	10001	10143	10286	10430	10575	10721	10868	11016	11165	11315	11466	11618	11771	11925	12080	12236	12393	12551	12710	12870	13031	13193	13356	13520	13685	13851	14018	14186	14355	14525	14696	14868	15041	15215	15390	15566	15743	15921	16100	16280	16461	16643	16826	17010	17195	17381	17568	17756	17945	18135	18326	18518	18711	18905	19100	19296	19493	19691	19890	20090	20290	20489	20687	20884	21080	21275	21469	21662	21854	22045	
  12	67	80	94	109	125	142	160	179	199	220	242	265	289	314	340	367	395	424	454	485	517	550	584	619	655	692	730	769	809	850	892	935	979	1024	1070	1117	1165	1214	1264	1315	1367	1420	1474	1529	1585	1642	1700	1759	1819	1880	1942	2005	2069	2134	2200	2267	2335	2404	2474	2545	2617	2690	2764	2839	2915	2992	3070	3149	3229	3310	3392	3475	3559	3644	3730	3817	3905	3994	4084	4175	4267	4360	4454	4549	4645	4742	4840	4939	5039	5140	5242	5345	5449	5554	5660	5767	5875	5984	6094	6205	6317	6430	6544	6659	6775	6892	7010	7129	7249	7370	7492	7615	7739	7864	7990	8117	8245	8374	8504	8635	8767	8900	9034	9169	9305	9442	9580	9719	9859	10000	10142	10285	10429	10574	10720	10867	11015	11164	11314	11465	11617	11770	11924	12079	12235	12392	12550	12709	12869	13030	13192	13355	13519	13684	13850	14017	14185	14354	14524	14695	14867	15040	15214	15389	15565	15742	15920	16099	16279	16460	16642	16825	17009	17194	17380	17567	17755	17944	18134	18325	18517	18710	18904	19099	19295	19492	19690	19889	20089	20289	20488	20686	20883	21079	21274	21468	21661	21853	22044	22234	
  13	79	93	108	124	141	159	178	198	219	241	264	288	313	339	366	394	423	453	484	516	549	583	618	654	691	729	768	808	849	891	934	978	1023	1069	1116	1164	1213	1263	1314	1366	1419	1473	1528	1584	1641	1699	1758	1818	1879	1941	2004	2068	2133	2199	2266	2334	2403	2473	2544	2616	2689	2763	2838	2914	2991	3069	3148	3228	3309	3391	3474	3558	3643	3729	3816	3904	3993	4083	4174	4266	4359	4453	4548	4644	4741	4839	4938	5038	5139	5241	5344	5448	5553	5659	5766	5874	5983	6093	6204	6316	6429	6543	6658	6774	6891	7009	7128	7248	7369	7491	7614	7738	7863	7989	8116	8244	8373	8503	8634	8766	8899	9033	9168	9304	9441	9579	9718	9858	9999	10141	10284	10428	10573	10719	10866	11014	11163	11313	11464	11616	11769	11923	12078	12234	12391	12549	12708	12868	13029	13191	13354	13518	13683	13849	14016	14184	14353	14523	14694	14866	15039	15213	15388	15564	15741	15919	16098	16278	16459	16641	16824	17008	17193	17379	17566	17754	17943	18133	18324	18516	18709	18903	19098	19294	19491	19689	19888	20088	20288	20487	20685	20882	21078	21273	21467	21660	21852	22043	22233	22422	
  14	92	107	123	140	158	177	197	218	240	263	287	312	338	365	393	422	452	483	515	548	582	617	653	690	728	767	807	848	890	933	977	1022	1068	1115	1163	1212	1262	1313	1365	1418	1472	1527	1583	1640	1698	1757	1817	1878	1940	2003	2067	2132	2198	2265	2333	2402	2472	2543	2615	2688	2762	2837	2913	2990	3068	3147	3227	3308	3390	3473	3557	3642	3728	3815	3903	3992	4082	4173	4265	4358	4452	4547	4643	4740	4838	4937	5037	5138	5240	5343	5447	5552	5658	5765	5873	5982	6092	6203	6315	6428	6542	6657	6773	6890	7008	7127	7247	7368	7490	7613	7737	7862	7988	8115	8243	8372	8502	8633	8765	8898	9032	9167	9303	9440	9578	9717	9857	9998	10140	10283	10427	10572	10718	10865	11013	11162	11312	11463	11615	11768	11922	12077	12233	12390	12548	12707	12867	13028	13190	13353	13517	13682	13848	14015	14183	14352	14522	14693	14865	15038	15212	15387	15563	15740	15918	16097	16277	16458	16640	16823	17007	17192	17378	17565	17753	17942	18132	18323	18515	18708	18902	19097	19293	19490	19688	19887	20087	20287	20486	20684	20881	21077	21272	21466	21659	21851	22042	22232	22421	22609	
  15	106	122	139	157	176	196	217	239	262	286	311	337	364	392	421	451	482	514	547	581	616	652	689	727	766	806	847	889	932	976	1021	1067	1114	1162	1211	1261	1312	1364	1417	1471	1526	1582	1639	1697	1756	1816	1877	1939	2002	2066	2131	2197	2264	2332	2401	2471	2542	2614	2687	2761	2836	2912	2989	3067	3146	3226	3307	3389	3472	3556	3641	3727	3814	3902	3991	4081	4172	4264	4357	4451	4546	4642	4739	4837	4936	5036	5137	5239	5342	5446	5551	5657	5764	5872	5981	6091	6202	6314	6427	6541	6656	6772	6889	7007	7126	7246	7367	7489	7612	7736	7861	7987	8114	8242	8371	8501	8632	8764	8897	9031	9166	9302	9439	9577	9716	9856	9997	10139	10282	10426	10571	10717	10864	11012	11161	11311	11462	11614	11767	11921	12076	12232	12389	12547	12706	12866	13027	13189	13352	13516	13681	13847	14014	14182	14351	14521	14692	14864	15037	15211	15386	15562	15739	15917	16096	16276	16457	16639	16822	17006	17191	17377	17564	17752	17941	18131	18322	18514	18707	18901	19096	19292	19489	19687	19886	20086	20286	20485	20683	20880	21076	21271	21465	21658	21850	22041	22231	22420	22608	22795	
  16	121	138	156	175	195	216	238	261	285	310	336	363	391	420	450	481	513	546	580	615	651	688	726	765	805	846	888	931	975	1020	1066	1113	1161	1210	1260	1311	1363	1416	1470	1525	1581	1638	1696	1755	1815	1876	1938	2001	2065	2130	2196	2263	2331	2400	2470	2541	2613	2686	2760	2835	2911	2988	3066	3145	3225	3306	3388	3471	3555	3640	3726	3813	3901	3990	4080	4171	4263	4356	4450	4545	4641	4738	4836	4935	5035	5136	5238	5341	5445	5550	5656	5763	5871	5980	6090	6201	6313	6426	6540	6655	6771	6888	7006	7125	7245	7366	7488	7611	7735	7860	7986	8113	8241	8370	8500	8631	8763	8896	9030	9165	9301	9438	9576	9715	9855	9996	10138	10281	10425	10570	10716	10863	11011	11160	11310	11461	11613	11766	11920	12075	12231	12388	12546	12705	12865	13026	13188	13351	13515	13680	13846	14013	14181	14350	14520	14691	14863	15036	15210	15385	15561	15738	15916	16095	16275	16456	16638	16821	17005	17190	17376	17563	17751	17940	18130	18321	18513	18706	18900	19095	19291	19488	19686	19885	20085	20285	20484	20682	20879	21075	21270	21464	21657	21849	22040	22230	22419	22607	22794	22980	
  17	137	155	174	194	215	237	260	284	309	335	362	390	419	449	480	512	545	579	614	650	687	725	764	804	845	887	930	974	1019	1065	1112	1160	1209	1259	1310	1362	1415	1469	1524	1580	1637	1695	1754	1814	1875	1937	2000	2064	2129	2195	2262	2330	2399	2469	2540	2612	2685	2759	2834	2910	2987	3065	3144	3224	3305	3387	3470	3554	3639	3725	3812	3900	3989	4079	4170	4262	4355	4449	4544	4640	4737	4835	4934	5034	5135	5237	5340	5444	5549	5655	5762	5870	5979	6089	6200	6312	6425	6539	6654	6770	6887	7005	7124	7244	7365	7487	7610	7734	7859	7985	8112	8240	8369	8499	8630	8762	8895	9029	9164	9300	9437	9575	9714	9854	9995	10137	10280	10424	10569	10715	10862	11010	11159	11309	11460	11612	11765	11919	12074	12230	12387	12545	12704	12864	13025	13187	13350	13514	13679	13845	14012	14180	14349	14519	14690	14862	15035	15209	15384	15560	15737	15915	16094	16274	16455	16637	16820	17004	17189	17375	17562	17750	17939	18129	18320	18512	18705	18899	19094	19290	19487	19685	19884	20084	20284	20483	20681	20878	21074	21269	21463	21656	21848	22039	22229	22418	22606	22793	22979	23164	
  18	154	173	193	214	236	259	283	308	334	361	389	418	448	479	511	544	578	613	649	686	724	763	803	844	886	929	973	1018	1064	1111	1159	1208	1258	1309	1361	1414	1468	1523	1579	1636	1694	1753	1813	1874	1936	1999	2063	2128	2194	2261	2329	2398	2468	2539	2611	2684	2758	2833	2909	2986	3064	3143	3223	3304	3386	3469	3553	3638	3724	3811	3899	3988	4078	4169	4261	4354	4448	4543	4639	4736	4834	4933	5033	5134	5236	5339	5443	5548	5654	5761	5869	5978	6088	6199	6311	6424	6538	6653	6769	6886	7004	7123	7243	7364	7486	7609	7733	7858	7984	8111	8239	8368	8498	8629	8761	8894	9028	9163	9299	9436	9574	9713	9853	9994	10136	10279	10423	10568	10714	10861	11009	11158	11308	11459	11611	11764	11918	12073	12229	12386	12544	12703	12863	13024	13186	13349	13513	13678	13844	14011	14179	14348	14518	14689	14861	15034	15208	15383	15559	15736	15914	16093	16273	16454	16636	16819	17003	17188	17374	17561	17749	17938	18128	18319	18511	18704	18898	19093	19289	19486	19684	19883	20083	20283	20482	20680	20877	21073	21268	21462	21655	21847	22038	22228	22417	22605	22792	22978	23163	23347	
  19	172	192	213	235	258	282	307	333	360	388	417	447	478	510	543	577	612	648	685	723	762	802	843	885	928	972	1017	1063	1110	1158	1207	1257	1308	1360	1413	1467	1522	1578	1635	1693	1752	1812	1873	1935	1998	2062	2127	2193	2260	2328	2397	2467	2538	2610	2683	2757	2832	2908	2985	3063	3142	3222	3303	3385	3468	3552	3637	3723	3810	3898	3987	4077	4168	4260	4353	4447	4542	4638	4735	4833	4932	5032	5133	5235	5338	5442	5547	5653	5760	5868	5977	6087	6198	6310	6423	6537	6652	6768	6885	7003	7122	7242	7363	7485	7608	7732	7857	7983	8110	8238	8367	8497	8628	8760	8893	9027	9162	9298	9435	9573	9712	9852	9993	10135	10278	10422	10567	10713	10860	11008	11157	11307	11458	11610	11763	11917	12072	12228	12385	12543	12702	12862	13023	13185	13348	13512	13677	13843	14010	14178	14347	14517	14688	14860	15033	15207	15382	15558	15735	15913	16092	16272	16453	16635	16818	17002	17187	17373	17560	17748	17937	18127	18318	18510	18703	18897	19092	19288	19485	19683	19882	20082	20282	20481	20679	20876	21072	21267	21461	21654	21846	22037	22227	22416	22604	22791	22977	23162	23346	23529	
  20	191	212	234	257	281	306	332	359	387	416	446	477	509	542	576	611	647	684	722	761	801	842	884	927	971	1016	1062	1109	1157	1206	1256	1307	1359	1412	1466	1521	1577	1634	1692	1751	1811	1872	1934	1997	2061	2126	2192	2259	2327	2396	2466	2537	2609	2682	2756	2831	2907	2984	3062	3141	3221	3302	3384	3467	3551	3636	3722	3809	3897	3986	4076	4167	4259	4352	4446	4541	4637	4734	4832	4931	5031	5132	5234	5337	5441	5546	5652	5759	5867	5976	6086	6197	6309	6422	6536	6651	6767	6884	7002	7121	7241	7362	7484	7607	7731	7856	7982	8109	8237	8366	8496	8627	8759	8892	9026	9161	9297	9434	9572	9711	9851	9992	10134	10277	10421	10566	10712	10859	11007	11156	11306	11457	11609	11762	11916	12071	12227	12384	12542	12701	12861	13022	13184	13347	13511	13676	13842	14009	14177	14346	14516	14687	14859	15032	15206	15381	15557	15734	15912	16091	16271	16452	16634	16817	17001	17186	17372	17559	17747	17936	18126	18317	18509	18702	18896	19091	19287	19484	19682	19881	20081	20281	20480	20678	20875	21071	21266	21460	21653	21845	22036	22226	22415	22603	22790	22976	23161	23345	23528	23710	
  21	211	233	256	280	305	331	358	386	415	445	476	508	541	575	610	646	683	721	760	800	841	883	926	970	1015	1061	1108	1156	1205	1255	1306	1358	1411	1465	1520	1576	1633	1691	1750	1810	1871	1933	1996	2060	2125	2191	2258	2326	2395	2465	2536	2608	2681	2755	2830	2906	2983	3061	3140	3220	3301	3383	3466	3550	3635	3721	3808	3896	3985	4075	4166	4258	4351	4445	4540	4636	4733	4831	4930	5030	5131	5233	5336	5440	5545	5651	5758	5866	5975	6085	6196	6308	6421	6535	6650	6766	6883	7001	7120	7240	7361	7483	7606	7730	7855	7981	8108	8236	8365	8495	8626	8758	8891	9025	9160	9296	9433	9571	9710	9850	9991	10133	10276	10420	10565	10711	10858	11006	11155	11305	11456	11608	11761	11915	12070	12226	12383	12541	12700	12860	13021	13183	13346	13510	13675	13841	14008	14176	14345	14515	14686	14858	15031	15205	15380	15556	15733	15911	16090	16270	16451	16633	16816	17000	17185	17371	17558	17746	17935	18125	18316	18508	18701	18895	19090	19286	19483	19681	19880	20080	20280	20479	20677	20874	21070	21265	21459	21652	21844	22035	22225	22414	22602	22789	22975	23160	23344	23527	23709	23890	
  22	232	255	279	304	330	357	385	414	444	475	507	540	574	609	645	682	720	759	799	840	882	925	969	1014	1060	1107	1155	1204	1254	1305	1357	1410	1464	1519	1575	1632	1690	1749	1809	1870	1932	1995	2059	2124	2190	2257	2325	2394	2464	2535	2607	2680	2754	2829	2905	2982	3060	3139	3219	3300	3382	3465	3549	3634	3720	3807	3895	3984	4074	4165	4257	4350	4444	4539	4635	4732	4830	4929	5029	5130	5232	5335	5439	5544	5650	5757	5865	5974	6084	6195	6307	6420	6534	6649	6765	6882	7000	7119	7239	7360	7482	7605	7729	7854	7980	8107	8235	8364	8494	8625	8757	8890	9024	9159	9295	9432	9570	9709	9849	9990	10132	10275	10419	10564	10710	10857	11005	11154	11304	11455	11607	11760	11914	12069	12225	12382	12540	12699	12859	13020	13182	13345	13509	13674	13840	14007	14175	14344	14514	14685	14857	15030	15204	15379	15555	15732	15910	16089	16269	16450	16632	16815	16999	17184	17370	17557	17745	17934	18124	18315	18507	18700	18894	19089	19285	19482	19680	19879	20079	20279	20478	20676	20873	21069	21264	21458	21651	21843	22034	22224	22413	22601	22788	22974	23159	23343	23526	23708	23889	24069	
  23	254	278	303	329	356	384	413	443	474	506	539	573	608	644	681	719	758	798	839	881	924	968	1013	1059	1106	1154	1203	1253	1304	1356	1409	1463	1518	1574	1631	1689	1748	1808	1869	1931	1994	2058	2123	2189	2256	2324	2393	2463	2534	2606	2679	2753	2828	2904	2981	3059	3138	3218	3299	3381	3464	3548	3633	3719	3806	3894	3983	4073	4164	4256	4349	4443	4538	4634	4731	4829	4928	5028	5129	5231	5334	5438	5543	5649	5756	5864	5973	6083	6194	6306	6419	6533	6648	6764	6881	6999	7118	7238	7359	7481	7604	7728	7853	7979	8106	8234	8363	8493	8624	8756	8889	9023	9158	9294	9431	9569	9708	9848	9989	10131	10274	10418	10563	10709	10856	11004	11153	11303	11454	11606	11759	11913	12068	12224	12381	12539	12698	12858	13019	13181	13344	13508	13673	13839	14006	14174	14343	14513	14684	14856	15029	15203	15378	15554	15731	15909	16088	16268	16449	16631	16814	16998	17183	17369	17556	17744	17933	18123	18314	18506	18699	18893	19088	19284	19481	19679	19878	20078	20278	20477	20675	20872	21068	21263	21457	21650	21842	22033	22223	22412	22600	22787	22973	23158	23342	23525	23707	23888	24068	24247	
  24	277	302	328	355	383	412	442	473	505	538	572	607	643	680	718	757	797	838	880	923	967	1012	1058	1105	1153	1202	1252	1303	1355	1408	1462	1517	1573	1630	1688	1747	1807	1868	1930	1993	2057	2122	2188	2255	2323	2392	2462	2533	2605	2678	2752	2827	2903	2980	3058	3137	3217	3298	3380	3463	3547	3632	3718	3805	3893	3982	4072	4163	4255	4348	4442	4537	4633	4730	4828	4927	5027	5128	5230	5333	5437	5542	5648	5755	5863	5972	6082	6193	6305	6418	6532	6647	6763	6880	6998	7117	7237	7358	7480	7603	7727	7852	7978	8105	8233	8362	8492	8623	8755	8888	9022	9157	9293	9430	9568	9707	9847	9988	10130	10273	10417	10562	10708	10855	11003	11152	11302	11453	11605	11758	11912	12067	12223	12380	12538	12697	12857	13018	13180	13343	13507	13672	13838	14005	14173	14342	14512	14683	14855	15028	15202	15377	15553	15730	15908	16087	16267	16448	16630	16813	16997	17182	17368	17555	17743	17932	18122	18313	18505	18698	18892	19087	19283	19480	19678	19877	20077	20277	20476	20674	20871	21067	21262	21456	21649	21841	22032	22222	22411	22599	22786	22972	23157	23341	23524	23706	23887	24067	24246	24424	
  25	301	327	354	382	411	441	472	504	537	571	606	642	679	717	756	796	837	879	922	966	1011	1057	1104	1152	1201	1251	1302	1354	1407	1461	1516	1572	1629	1687	1746	1806	1867	1929	1992	2056	2121	2187	2254	2322	2391	2461	2532	2604	2677	2751	2826	2902	2979	3057	3136	3216	3297	3379	3462	3546	3631	3717	3804	3892	3981	4071	4162	4254	4347	4441	4536	4632	4729	4827	4926	5026	5127	5229	5332	5436	5541	5647	5754	5862	5971	6081	6192	6304	6417	6531	6646	6762	6879	6997	7116	7236	7357	7479	7602	7726	7851	7977	8104	8232	8361	8491	8622	8754	8887	9021	9156	9292	9429	9567	9706	9846	9987	10129	10272	10416	10561	10707	10854	11002	11151	11301	11452	11604	11757	11911	12066	12222	12379	12537	12696	12856	13017	13179	13342	13506	13671	13837	14004	14172	14341	14511	14682	14854	15027	15201	15376	15552	15729	15907	16086	16266	16447	16629	16812	16996	17181	17367	17554	17742	17931	18121	18312	18504	18697	18891	19086	19282	19479	19677	19876	20076	20276	20475	20673	20870	21066	21261	21455	21648	21840	22031	22221	22410	22598	22785	22971	23156	23340	23523	23705	23886	24066	24245	24423	24600	
  26	326	353	381	410	440	471	503	536	570	605	641	678	716	755	795	836	878	921	965	1010	1056	1103	1151	1200	1250	1301	1353	1406	1460	1515	1571	1628	1686	1745	1805	1866	1928	1991	2055	2120	2186	2253	2321	2390	2460	2531	2603	2676	2750	2825	2901	2978	3056	3135	3215	3296	3378	3461	3545	3630	3716	3803	3891	3980	4070	4161	4253	4346	4440	4535	4631	4728	4826	4925	5025	5126	5228	5331	5435	5540	5646	5753	5861	5970	6080	6191	6303	6416	6530	6645	6761	6878	6996	7115	7235	7356	7478	7601	7725	7850	7976	8103	8231	8360	8490	8621	8753	8886	9020	9155	9291	9428	9566	9705	9845	9986	10128	10271	10415	10560	10706	10853	11001	11150	11300	11451	11603	11756	11910	12065	12221	12378	12536	12695	12855	13016	13178	13341	13505	13670	13836	14003	14171	14340	14510	14681	14853	15026	15200	15375	15551	15728	15906	16085	16265	16446	16628	16811	16995	17180	17366	17553	17741	17930	18120	18311	18503	18696	18890	19085	19281	19478	19676	19875	20075	20275	20474	20672	20869	21065	21260	21454	21647	21839	22030	22220	22409	22597	22784	22970	23155	23339	23522	23704	23885	24065	24244	24422	24599	24775	
  27	352	380	409	439	470	502	535	569	604	640	677	715	754	794	835	877	920	964	1009	1055	1102	1150	1199	1249	1300	1352	1405	1459	1514	1570	1627	1685	1744	1804	1865	1927	1990	2054	2119	2185	2252	2320	2389	2459	2530	2602	2675	2749	2824	2900	2977	3055	3134	3214	3295	3377	3460	3544	3629	3715	3802	3890	3979	4069	4160	4252	4345	4439	4534	4630	4727	4825	4924	5024	5125	5227	5330	5434	5539	5645	5752	5860	5969	6079	6190	6302	6415	6529	6644	6760	6877	6995	7114	7234	7355	7477	7600	7724	7849	7975	8102	8230	8359	8489	8620	8752	8885	9019	9154	9290	9427	9565	9704	9844	9985	10127	10270	10414	10559	10705	10852	11000	11149	11299	11450	11602	11755	11909	12064	12220	12377	12535	12694	12854	13015	13177	13340	13504	13669	13835	14002	14170	14339	14509	14680	14852	15025	15199	15374	15550	15727	15905	16084	16264	16445	16627	16810	16994	17179	17365	17552	17740	17929	18119	18310	18502	18695	18889	19084	19280	19477	19675	19874	20074	20274	20473	20671	20868	21064	21259	21453	21646	21838	22029	22219	22408	22596	22783	22969	23154	23338	23521	23703	23884	24064	24243	24421	24598	24774	24949	
  28	379	408	438	469	501	534	568	603	639	676	714	753	793	834	876	919	963	1008	1054	1101	1149	1198	1248	1299	1351	1404	1458	1513	1569	1626	1684	1743	1803	1864	1926	1989	2053	2118	2184	2251	2319	2388	2458	2529	2601	2674	2748	2823	2899	2976	3054	3133	3213	3294	3376	3459	3543	3628	3714	3801	3889	3978	4068	4159	4251	4344	4438	4533	4629	4726	4824	4923	5023	5124	5226	5329	5433	5538	5644	5751	5859	5968	6078	6189	6301	6414	6528	6643	6759	6876	6994	7113	7233	7354	7476	7599	7723	7848	7974	8101	8229	8358	8488	8619	8751	8884	9018	9153	9289	9426	9564	9703	9843	9984	10126	10269	10413	10558	10704	10851	10999	11148	11298	11449	11601	11754	11908	12063	12219	12376	12534	12693	12853	13014	13176	13339	13503	13668	13834	14001	14169	14338	14508	14679	14851	15024	15198	15373	15549	15726	15904	16083	16263	16444	16626	16809	16993	17178	17364	17551	17739	17928	18118	18309	18501	18694	18888	19083	19279	19476	19674	19873	20073	20273	20472	20670	20867	21063	21258	21452	21645	21837	22028	22218	22407	22595	22782	22968	23153	23337	23520	23702	23883	24063	24242	24420	24597	24773	24948	25122	
  29	407	437	468	500	533	567	602	638	675	713	752	792	833	875	918	962	1007	1053	1100	1148	1197	1247	1298	1350	1403	1457	1512	1568	1625	1683	1742	1802	1863	1925	1988	2052	2117	2183	2250	2318	2387	2457	2528	2600	2673	2747	2822	2898	2975	3053	3132	3212	3293	3375	3458	3542	3627	3713	3800	3888	3977	4067	4158	4250	4343	4437	4532	4628	4725	4823	4922	5022	5123	5225	5328	5432	5537	5643	5750	5858	5967	6077	6188	6300	6413	6527	6642	6758	6875	6993	7112	7232	7353	7475	7598	7722	7847	7973	8100	8228	8357	8487	8618	8750	8883	9017	9152	9288	9425	9563	9702	9842	9983	10125	10268	10412	10557	10703	10850	10998	11147	11297	11448	11600	11753	11907	12062	12218	12375	12533	12692	12852	13013	13175	13338	13502	13667	13833	14000	14168	14337	14507	14678	14850	15023	15197	15372	15548	15725	15903	16082	16262	16443	16625	16808	16992	17177	17363	17550	17738	17927	18117	18308	18500	18693	18887	19082	19278	19475	19673	19872	20072	20272	20471	20669	20866	21062	21257	21451	21644	21836	22027	22217	22406	22594	22781	22967	23152	23336	23519	23701	23882	24062	24241	24419	24596	24772	24947	25121	25294	
  30	436	467	499	532	566	601	637	674	712	751	791	832	874	917	961	1006	1052	1099	1147	1196	1246	1297	1349	1402	1456	1511	1567	1624	1682	1741	1801	1862	1924	1987	2051	2116	2182	2249	2317	2386	2456	2527	2599	2672	2746	2821	2897	2974	3052	3131	3211	3292	3374	3457	3541	3626	3712	3799	3887	3976	4066	4157	4249	4342	4436	4531	4627	4724	4822	4921	5021	5122	5224	5327	5431	5536	5642	5749	5857	5966	6076	6187	6299	6412	6526	6641	6757	6874	6992	7111	7231	7352	7474	7597	7721	7846	7972	8099	8227	8356	8486	8617	8749	8882	9016	9151	9287	9424	9562	9701	9841	9982	10124	10267	10411	10556	10702	10849	10997	11146	11296	11447	11599	11752	11906	12061	12217	12374	12532	12691	12851	13012	13174	13337	13501	13666	13832	13999	14167	14336	14506	14677	14849	15022	15196	15371	15547	15724	15902	16081	16261	16442	16624	16807	16991	17176	17362	17549	17737	17926	18116	18307	18499	18692	18886	19081	19277	19474	19672	19871	20071	20271	20470	20668	20865	21061	21256	21450	21643	21835	22026	22216	22405	22593	22780	22966	23151	23335	23518	23700	23881	24061	24240	24418	24595	24771	24946	25120	25293	25465	
  31	466	498	531	565	600	636	673	711	750	790	831	873	916	960	1005	1051	1098	1146	1195	1245	1296	1348	1401	1455	1510	1566	1623	1681	1740	1800	1861	1923	1986	2050	2115	2181	2248	2316	2385	2455	2526	2598	2671	2745	2820	2896	2973	3051	3130	3210	3291	3373	3456	3540	3625	3711	3798	3886	3975	4065	4156	4248	4341	4435	4530	4626	4723	4821	4920	5020	5121	5223	5326	5430	5535	5641	5748	5856	5965	6075	6186	6298	6411	6525	6640	6756	6873	6991	7110	7230	7351	7473	7596	7720	7845	7971	8098	8226	8355	8485	8616	8748	8881	9015	9150	9286	9423	9561	9700	9840	9981	10123	10266	10410	10555	10701	10848	10996	11145	11295	11446	11598	11751	11905	12060	12216	12373	12531	12690	12850	13011	13173	13336	13500	13665	13831	13998	14166	14335	14505	14676	14848	15021	15195	15370	15546	15723	15901	16080	16260	16441	16623	16806	16990	17175	17361	17548	17736	17925	18115	18306	18498	18691	18885	19080	19276	19473	19671	19870	20070	20270	20469	20667	20864	21060	21255	21449	21642	21834	22025	22215	22404	22592	22779	22965	23150	23334	23517	23699	23880	24060	24239	24417	24594	24770	24945	25119	25292	25464	25635	
  32	497	530	564	599	635	672	710	749	789	830	872	915	959	1004	1050	1097	1145	1194	1244	1295	1347	1400	1454	1509	1565	1622	1680	1739	1799	1860	1922	1985	2049	2114	2180	2247	2315	2384	2454	2525	2597	2670	2744	2819	2895	2972	3050	3129	3209	3290	3372	3455	3539	3624	3710	3797	3885	3974	4064	4155	4247	4340	4434	4529	4625	4722	4820	4919	5019	5120	5222	5325	5429	5534	5640	5747	5855	5964	6074	6185	6297	6410	6524	6639	6755	6872	6990	7109	7229	7350	7472	7595	7719	7844	7970	8097	8225	8354	8484	8615	8747	8880	9014	9149	9285	9422	9560	9699	9839	9980	10122	10265	10409	10554	10700	10847	10995	11144	11294	11445	11597	11750	11904	12059	12215	12372	12530	12689	12849	13010	13172	13335	13499	13664	13830	13997	14165	14334	14504	14675	14847	15020	15194	15369	15545	15722	15900	16079	16259	16440	16622	16805	16989	17174	17360	17547	17735	17924	18114	18305	18497	18690	18884	19079	19275	19472	19670	19869	20069	20269	20468	20666	20863	21059	21254	21448	21641	21833	22024	22214	22403	22591	22778	22964	23149	23333	23516	23698	23879	24059	24238	24416	24593	24769	24944	25118	25291	25463	25634	25804	
  33	529	563	598	634	671	709	748	788	829	871	914	958	1003	1049	1096	1144	1193	1243	1294	1346	1399	1453	1508	1564	1621	1679	1738	1798	1859	1921	1984	2048	2113	2179	2246	2314	2383	2453	2524	2596	2669	2743	2818	2894	2971	3049	3128	3208	3289	3371	3454	3538	3623	3709	3796	3884	3973	4063	4154	4246	4339	4433	4528	4624	4721	4819	4918	5018	5119	5221	5324	5428	5533	5639	5746	5854	5963	6073	6184	6296	6409	6523	6638	6754	6871	6989	7108	7228	7349	7471	7594	7718	7843	7969	8096	8224	8353	8483	8614	8746	8879	9013	9148	9284	9421	9559	9698	9838	9979	10121	10264	10408	10553	10699	10846	10994	11143	11293	11444	11596	11749	11903	12058	12214	12371	12529	12688	12848	13009	13171	13334	13498	13663	13829	13996	14164	14333	14503	14674	14846	15019	15193	15368	15544	15721	15899	16078	16258	16439	16621	16804	16988	17173	17359	17546	17734	17923	18113	18304	18496	18689	18883	19078	19274	19471	19669	19868	20068	20268	20467	20665	20862	21058	21253	21447	21640	21832	22023	22213	22402	22590	22777	22963	23148	23332	23515	23697	23878	24058	24237	24415	24592	24768	24943	25117	25290	25462	25633	25803	25972	
  34	562	597	633	670	708	747	787	828	870	913	957	1002	1048	1095	1143	1192	1242	1293	1345	1398	1452	1507	1563	1620	1678	1737	1797	1858	1920	1983	2047	2112	2178	2245	2313	2382	2452	2523	2595	2668	2742	2817	2893	2970	3048	3127	3207	3288	3370	3453	3537	3622	3708	3795	3883	3972	4062	4153	4245	4338	4432	4527	4623	4720	4818	4917	5017	5118	5220	5323	5427	5532	5638	5745	5853	5962	6072	6183	6295	6408	6522	6637	6753	6870	6988	7107	7227	7348	7470	7593	7717	7842	7968	8095	8223	8352	8482	8613	8745	8878	9012	9147	9283	9420	9558	9697	9837	9978	10120	10263	10407	10552	10698	10845	10993	11142	11292	11443	11595	11748	11902	12057	12213	12370	12528	12687	12847	13008	13170	13333	13497	13662	13828	13995	14163	14332	14502	14673	14845	15018	15192	15367	15543	15720	15898	16077	16257	16438	16620	16803	16987	17172	17358	17545	17733	17922	18112	18303	18495	18688	18882	19077	19273	19470	19668	19867	20067	20267	20466	20664	20861	21057	21252	21446	21639	21831	22022	22212	22401	22589	22776	22962	23147	23331	23514	23696	23877	24057	24236	24414	24591	24767	24942	25116	25289	25461	25632	25802	25971	26139	
  35	596	632	669	707	746	786	827	869	912	956	1001	1047	1094	1142	1191	1241	1292	1344	1397	1451	1506	1562	1619	1677	1736	1796	1857	1919	1982	2046	2111	2177	2244	2312	2381	2451	2522	2594	2667	2741	2816	2892	2969	3047	3126	3206	3287	3369	3452	3536	3621	3707	3794	3882	3971	4061	4152	4244	4337	4431	4526	4622	4719	4817	4916	5016	5117	5219	5322	5426	5531	5637	5744	5852	5961	6071	6182	6294	6407	6521	6636	6752	6869	6987	7106	7226	7347	7469	7592	7716	7841	7967	8094	8222	8351	8481	8612	8744	8877	9011	9146	9282	9419	9557	9696	9836	9977	10119	10262	10406	10551	10697	10844	10992	11141	11291	11442	11594	11747	11901	12056	12212	12369	12527	12686	12846	13007	13169	13332	13496	13661	13827	13994	14162	14331	14501	14672	14844	15017	15191	15366	15542	15719	15897	16076	16256	16437	16619	16802	16986	17171	17357	17544	17732	17921	18111	18302	18494	18687	18881	19076	19272	19469	19667	19866	20066	20266	20465	20663	20860	21056	21251	21445	21638	21830	22021	22211	22400	22588	22775	22961	23146	23330	23513	23695	23876	24056	24235	24413	24590	24766	24941	25115	25288	25460	25631	25801	25970	26138	26305	
  36	631	668	706	745	785	826	868	911	955	1000	1046	1093	1141	1190	1240	1291	1343	1396	1450	1505	1561	1618	1676	1735	1795	1856	1918	1981	2045	2110	2176	2243	2311	2380	2450	2521	2593	2666	2740	2815	2891	2968	3046	3125	3205	3286	3368	3451	3535	3620	3706	3793	3881	3970	4060	4151	4243	4336	4430	4525	4621	4718	4816	4915	5015	5116	5218	5321	5425	5530	5636	5743	5851	5960	6070	6181	6293	6406	6520	6635	6751	6868	6986	7105	7225	7346	7468	7591	7715	7840	7966	8093	8221	8350	8480	8611	8743	8876	9010	9145	9281	9418	9556	9695	9835	9976	10118	10261	10405	10550	10696	10843	10991	11140	11290	11441	11593	11746	11900	12055	12211	12368	12526	12685	12845	13006	13168	13331	13495	13660	13826	13993	14161	14330	14500	14671	14843	15016	15190	15365	15541	15718	15896	16075	16255	16436	16618	16801	16985	17170	17356	17543	17731	17920	18110	18301	18493	18686	18880	19075	19271	19468	19666	19865	20065	20265	20464	20662	20859	21055	21250	21444	21637	21829	22020	22210	22399	22587	22774	22960	23145	23329	23512	23694	23875	24055	24234	24412	24589	24765	24940	25114	25287	25459	25630	25800	25969	26137	26304	26470	
  37	667	705	744	784	825	867	910	954	999	1045	1092	1140	1189	1239	1290	1342	1395	1449	1504	1560	1617	1675	1734	1794	1855	1917	1980	2044	2109	2175	2242	2310	2379	2449	2520	2592	2665	2739	2814	2890	2967	3045	3124	3204	3285	3367	3450	3534	3619	3705	3792	3880	3969	4059	4150	4242	4335	4429	4524	4620	4717	4815	4914	5014	5115	5217	5320	5424	5529	5635	5742	5850	5959	6069	6180	6292	6405	6519	6634	6750	6867	6985	7104	7224	7345	7467	7590	7714	7839	7965	8092	8220	8349	8479	8610	8742	8875	9009	9144	9280	9417	9555	9694	9834	9975	10117	10260	10404	10549	10695	10842	10990	11139	11289	11440	11592	11745	11899	12054	12210	12367	12525	12684	12844	13005	13167	13330	13494	13659	13825	13992	14160	14329	14499	14670	14842	15015	15189	15364	15540	15717	15895	16074	16254	16435	16617	16800	16984	17169	17355	17542	17730	17919	18109	18300	18492	18685	18879	19074	19270	19467	19665	19864	20064	20264	20463	20661	20858	21054	21249	21443	21636	21828	22019	22209	22398	22586	22773	22959	23144	23328	23511	23693	23874	24054	24233	24411	24588	24764	24939	25113	25286	25458	25629	25799	25968	26136	26303	26469	26634	
  38	704	743	783	824	866	909	953	998	1044	1091	1139	1188	1238	1289	1341	1394	1448	1503	1559	1616	1674	1733	1793	1854	1916	1979	2043	2108	2174	2241	2309	2378	2448	2519	2591	2664	2738	2813	2889	2966	3044	3123	3203	3284	3366	3449	3533	3618	3704	3791	3879	3968	4058	4149	4241	4334	4428	4523	4619	4716	4814	4913	5013	5114	5216	5319	5423	5528	5634	5741	5849	5958	6068	6179	6291	6404	6518	6633	6749	6866	6984	7103	7223	7344	7466	7589	7713	7838	7964	8091	8219	8348	8478	8609	8741	8874	9008	9143	9279	9416	9554	9693	9833	9974	10116	10259	10403	10548	10694	10841	10989	11138	11288	11439	11591	11744	11898	12053	12209	12366	12524	12683	12843	13004	13166	13329	13493	13658	13824	13991	14159	14328	14498	14669	14841	15014	15188	15363	15539	15716	15894	16073	16253	16434	16616	16799	16983	17168	17354	17541	17729	17918	18108	18299	18491	18684	18878	19073	19269	19466	19664	19863	20063	20263	20462	20660	20857	21053	21248	21442	21635	21827	22018	22208	22397	22585	22772	22958	23143	23327	23510	23692	23873	24053	24232	24410	24587	24763	24938	25112	25285	25457	25628	25798	25967	26135	26302	26468	26633	26797	
  39	742	782	823	865	908	952	997	1043	1090	1138	1187	1237	1288	1340	1393	1447	1502	1558	1615	1673	1732	1792	1853	1915	1978	2042	2107	2173	2240	2308	2377	2447	2518	2590	2663	2737	2812	2888	2965	3043	3122	3202	3283	3365	3448	3532	3617	3703	3790	3878	3967	4057	4148	4240	4333	4427	4522	4618	4715	4813	4912	5012	5113	5215	5318	5422	5527	5633	5740	5848	5957	6067	6178	6290	6403	6517	6632	6748	6865	6983	7102	7222	7343	7465	7588	7712	7837	7963	8090	8218	8347	8477	8608	8740	8873	9007	9142	9278	9415	9553	9692	9832	9973	10115	10258	10402	10547	10693	10840	10988	11137	11287	11438	11590	11743	11897	12052	12208	12365	12523	12682	12842	13003	13165	13328	13492	13657	13823	13990	14158	14327	14497	14668	14840	15013	15187	15362	15538	15715	15893	16072	16252	16433	16615	16798	16982	17167	17353	17540	17728	17917	18107	18298	18490	18683	18877	19072	19268	19465	19663	19862	20062	20262	20461	20659	20856	21052	21247	21441	21634	21826	22017	22207	22396	22584	22771	22957	23142	23326	23509	23691	23872	24052	24231	24409	24586	24762	24937	25111	25284	25456	25627	25797	25966	26134	26301	26467	26632	26796	26959	
  40	781	822	864	907	951	996	1042	1089	1137	1186	1236	1287	1339	1392	1446	1501	1557	1614	1672	1731	1791	1852	1914	1977	2041	2106	2172	2239	2307	2376	2446	2517	2589	2662	2736	2811	2887	2964	3042	3121	3201	3282	3364	3447	3531	3616	3702	3789	3877	3966	4056	4147	4239	4332	4426	4521	4617	4714	4812	4911	5011	5112	5214	5317	5421	5526	5632	5739	5847	5956	6066	6177	6289	6402	6516	6631	6747	6864	6982	7101	7221	7342	7464	7587	7711	7836	7962	8089	8217	8346	8476	8607	8739	8872	9006	9141	9277	9414	9552	9691	9831	9972	10114	10257	10401	10546	10692	10839	10987	11136	11286	11437	11589	11742	11896	12051	12207	12364	12522	12681	12841	13002	13164	13327	13491	13656	13822	13989	14157	14326	14496	14667	14839	15012	15186	15361	15537	15714	15892	16071	16251	16432	16614	16797	16981	17166	17352	17539	17727	17916	18106	18297	18489	18682	18876	19071	19267	19464	19662	19861	20061	20261	20460	20658	20855	21051	21246	21440	21633	21825	22016	22206	22395	22583	22770	22956	23141	23325	23508	23690	23871	24051	24230	24408	24585	24761	24936	25110	25283	25455	25626	25796	25965	26133	26300	26466	26631	26795	26958	27120	
  41	821	863	906	950	995	1041	1088	1136	1185	1235	1286	1338	1391	1445	1500	1556	1613	1671	1730	1790	1851	1913	1976	2040	2105	2171	2238	2306	2375	2445	2516	2588	2661	2735	2810	2886	2963	3041	3120	3200	3281	3363	3446	3530	3615	3701	3788	3876	3965	4055	4146	4238	4331	4425	4520	4616	4713	4811	4910	5010	5111	5213	5316	5420	5525	5631	5738	5846	5955	6065	6176	6288	6401	6515	6630	6746	6863	6981	7100	7220	7341	7463	7586	7710	7835	7961	8088	8216	8345	8475	8606	8738	8871	9005	9140	9276	9413	9551	9690	9830	9971	10113	10256	10400	10545	10691	10838	10986	11135	11285	11436	11588	11741	11895	12050	12206	12363	12521	12680	12840	13001	13163	13326	13490	13655	13821	13988	14156	14325	14495	14666	14838	15011	15185	15360	15536	15713	15891	16070	16250	16431	16613	16796	16980	17165	17351	17538	17726	17915	18105	18296	18488	18681	18875	19070	19266	19463	19661	19860	20060	20260	20459	20657	20854	21050	21245	21439	21632	21824	22015	22205	22394	22582	22769	22955	23140	23324	23507	23689	23870	24050	24229	24407	24584	24760	24935	25109	25282	25454	25625	25795	25964	26132	26299	26465	26630	26794	26957	27119	27280	
  42	862	905	949	994	1040	1087	1135	1184	1234	1285	1337	1390	1444	1499	1555	1612	1670	1729	1789	1850	1912	1975	2039	2104	2170	2237	2305	2374	2444	2515	2587	2660	2734	2809	2885	2962	3040	3119	3199	3280	3362	3445	3529	3614	3700	3787	3875	3964	4054	4145	4237	4330	4424	4519	4615	4712	4810	4909	5009	5110	5212	5315	5419	5524	5630	5737	5845	5954	6064	6175	6287	6400	6514	6629	6745	6862	6980	7099	7219	7340	7462	7585	7709	7834	7960	8087	8215	8344	8474	8605	8737	8870	9004	9139	9275	9412	9550	9689	9829	9970	10112	10255	10399	10544	10690	10837	10985	11134	11284	11435	11587	11740	11894	12049	12205	12362	12520	12679	12839	13000	13162	13325	13489	13654	13820	13987	14155	14324	14494	14665	14837	15010	15184	15359	15535	15712	15890	16069	16249	16430	16612	16795	16979	17164	17350	17537	17725	17914	18104	18295	18487	18680	18874	19069	19265	19462	19660	19859	20059	20259	20458	20656	20853	21049	21244	21438	21631	21823	22014	22204	22393	22581	22768	22954	23139	23323	23506	23688	23869	24049	24228	24406	24583	24759	24934	25108	25281	25453	25624	25794	25963	26131	26298	26464	26629	26793	26956	27118	27279	27439	
  43	904	948	993	1039	1086	1134	1183	1233	1284	1336	1389	1443	1498	1554	1611	1669	1728	1788	1849	1911	1974	2038	2103	2169	2236	2304	2373	2443	2514	2586	2659	2733	2808	2884	2961	3039	3118	3198	3279	3361	3444	3528	3613	3699	3786	3874	3963	4053	4144	4236	4329	4423	4518	4614	4711	4809	4908	5008	5109	5211	5314	5418	5523	5629	5736	5844	5953	6063	6174	6286	6399	6513	6628	6744	6861	6979	7098	7218	7339	7461	7584	7708	7833	7959	8086	8214	8343	8473	8604	8736	8869	9003	9138	9274	9411	9549	9688	9828	9969	10111	10254	10398	10543	10689	10836	10984	11133	11283	11434	11586	11739	11893	12048	12204	12361	12519	12678	12838	12999	13161	13324	13488	13653	13819	13986	14154	14323	14493	14664	14836	15009	15183	15358	15534	15711	15889	16068	16248	16429	16611	16794	16978	17163	17349	17536	17724	17913	18103	18294	18486	18679	18873	19068	19264	19461	19659	19858	20058	20258	20457	20655	20852	21048	21243	21437	21630	21822	22013	22203	22392	22580	22767	22953	23138	23322	23505	23687	23868	24048	24227	24405	24582	24758	24933	25107	25280	25452	25623	25793	25962	26130	26297	26463	26628	26792	26955	27117	27278	27438	27597	
  44	947	992	1038	1085	1133	1182	1232	1283	1335	1388	1442	1497	1553	1610	1668	1727	1787	1848	1910	1973	2037	2102	2168	2235	2303	2372	2442	2513	2585	2658	2732	2807	2883	2960	3038	3117	3197	3278	3360	3443	3527	3612	3698	3785	3873	3962	4052	4143	4235	4328	4422	4517	4613	4710	4808	4907	5007	5108	5210	5313	5417	5522	5628	5735	5843	5952	6062	6173	6285	6398	6512	6627	6743	6860	6978	7097	7217	7338	7460	7583	7707	7832	7958	8085	8213	8342	8472	8603	8735	8868	9002	9137	9273	9410	9548	9687	9827	9968	10110	10253	10397	10542	10688	10835	10983	11132	11282	11433	11585	11738	11892	12047	12203	12360	12518	12677	12837	12998	13160	13323	13487	13652	13818	13985	14153	14322	14492	14663	14835	15008	15182	15357	15533	15710	15888	16067	16247	16428	16610	16793	16977	17162	17348	17535	17723	17912	18102	18293	18485	18678	18872	19067	19263	19460	19658	19857	20057	20257	20456	20654	20851	21047	21242	21436	21629	21821	22012	22202	22391	22579	22766	22952	23137	23321	23504	23686	23867	24047	24226	24404	24581	24757	24932	25106	25279	25451	25622	25792	25961	26129	26296	26462	26627	26791	26954	27116	27277	27437	27596	27754	
  45	991	1037	1084	1132	1181	1231	1282	1334	1387	1441	1496	1552	1609	1667	1726	1786	1847	1909	1972	2036	2101	2167	2234	2302	2371	2441	2512	2584	2657	2731	2806	2882	2959	3037	3116	3196	3277	3359	3442	3526	3611	3697	3784	3872	3961	4051	4142	4234	4327	4421	4516	4612	4709	4807	4906	5006	5107	5209	5312	5416	5521	5627	5734	5842	5951	6061	6172	6284	6397	6511	6626	6742	6859	6977	7096	7216	7337	7459	7582	7706	7831	7957	8084	8212	8341	8471	8602	8734	8867	9001	9136	9272	9409	9547	9686	9826	9967	10109	10252	10396	10541	10687	10834	10982	11131	11281	11432	11584	11737	11891	12046	12202	12359	12517	12676	12836	12997	13159	13322	13486	13651	13817	13984	14152	14321	14491	14662	14834	15007	15181	15356	15532	15709	15887	16066	16246	16427	16609	16792	16976	17161	17347	17534	17722	17911	18101	18292	18484	18677	18871	19066	19262	19459	19657	19856	20056	20256	20455	20653	20850	21046	21241	21435	21628	21820	22011	22201	22390	22578	22765	22951	23136	23320	23503	23685	23866	24046	24225	24403	24580	24756	24931	25105	25278	25450	25621	25791	25960	26128	26295	26461	26626	26790	26953	27115	27276	27436	27595	27753	27910	
  46	1036	1083	1131	1180	1230	1281	1333	1386	1440	1495	1551	1608	1666	1725	1785	1846	1908	1971	2035	2100	2166	2233	2301	2370	2440	2511	2583	2656	2730	2805	2881	2958	3036	3115	3195	3276	3358	3441	3525	3610	3696	3783	3871	3960	4050	4141	4233	4326	4420	4515	4611	4708	4806	4905	5005	5106	5208	5311	5415	5520	5626	5733	5841	5950	6060	6171	6283	6396	6510	6625	6741	6858	6976	7095	7215	7336	7458	7581	7705	7830	7956	8083	8211	8340	8470	8601	8733	8866	9000	9135	9271	9408	9546	9685	9825	9966	10108	10251	10395	10540	10686	10833	10981	11130	11280	11431	11583	11736	11890	12045	12201	12358	12516	12675	12835	12996	13158	13321	13485	13650	13816	13983	14151	14320	14490	14661	14833	15006	15180	15355	15531	15708	15886	16065	16245	16426	16608	16791	16975	17160	17346	17533	17721	17910	18100	18291	18483	18676	18870	19065	19261	19458	19656	19855	20055	20255	20454	20652	20849	21045	21240	21434	21627	21819	22010	22200	22389	22577	22764	22950	23135	23319	23502	23684	23865	24045	24224	24402	24579	24755	24930	25104	25277	25449	25620	25790	25959	26127	26294	26460	26625	26789	26952	27114	27275	27435	27594	27752	27909	28065	
  47	1082	1130	1179	1229	1280	1332	1385	1439	1494	1550	1607	1665	1724	1784	1845	1907	1970	2034	2099	2165	2232	2300	2369	2439	2510	2582	2655	2729	2804	2880	2957	3035	3114	3194	3275	3357	3440	3524	3609	3695	3782	3870	3959	4049	4140	4232	4325	4419	4514	4610	4707	4805	4904	5004	5105	5207	5310	5414	5519	5625	5732	5840	5949	6059	6170	6282	6395	6509	6624	6740	6857	6975	7094	7214	7335	7457	7580	7704	7829	7955	8082	8210	8339	8469	8600	8732	8865	8999	9134	9270	9407	9545	9684	9824	9965	10107	10250	10394	10539	10685	10832	10980	11129	11279	11430	11582	11735	11889	12044	12200	12357	12515	12674	12834	12995	13157	13320	13484	13649	13815	13982	14150	14319	14489	14660	14832	15005	15179	15354	15530	15707	15885	16064	16244	16425	16607	16790	16974	17159	17345	17532	17720	17909	18099	18290	18482	18675	18869	19064	19260	19457	19655	19854	20054	20254	20453	20651	20848	21044	21239	21433	21626	21818	22009	22199	22388	22576	22763	22949	23134	23318	23501	23683	23864	24044	24223	24401	24578	24754	24929	25103	25276	25448	25619	25789	25958	26126	26293	26459	26624	26788	26951	27113	27274	27434	27593	27751	27908	28064	28219	
  48	1129	1178	1228	1279	1331	1384	1438	1493	1549	1606	1664	1723	1783	1844	1906	1969	2033	2098	2164	2231	2299	2368	2438	2509	2581	2654	2728	2803	2879	2956	3034	3113	3193	3274	3356	3439	3523	3608	3694	3781	3869	3958	4048	4139	4231	4324	4418	4513	4609	4706	4804	4903	5003	5104	5206	5309	5413	5518	5624	5731	5839	5948	6058	6169	6281	6394	6508	6623	6739	6856	6974	7093	7213	7334	7456	7579	7703	7828	7954	8081	8209	8338	8468	8599	8731	8864	8998	9133	9269	9406	9544	9683	9823	9964	10106	10249	10393	10538	10684	10831	10979	11128	11278	11429	11581	11734	11888	12043	12199	12356	12514	12673	12833	12994	13156	13319	13483	13648	13814	13981	14149	14318	14488	14659	14831	15004	15178	15353	15529	15706	15884	16063	16243	16424	16606	16789	16973	17158	17344	17531	17719	17908	18098	18289	18481	18674	18868	19063	19259	19456	19654	19853	20053	20253	20452	20650	20847	21043	21238	21432	21625	21817	22008	22198	22387	22575	22762	22948	23133	23317	23500	23682	23863	24043	24222	24400	24577	24753	24928	25102	25275	25447	25618	25788	25957	26125	26292	26458	26623	26787	26950	27112	27273	27433	27592	27750	27907	28063	28218	28372	
  49	1177	1227	1278	1330	1383	1437	1492	1548	1605	1663	1722	1782	1843	1905	1968	2032	2097	2163	2230	2298	2367	2437	2508	2580	2653	2727	2802	2878	2955	3033	3112	3192	3273	3355	3438	3522	3607	3693	3780	3868	3957	4047	4138	4230	4323	4417	4512	4608	4705	4803	4902	5002	5103	5205	5308	5412	5517	5623	5730	5838	5947	6057	6168	6280	6393	6507	6622	6738	6855	6973	7092	7212	7333	7455	7578	7702	7827	7953	8080	8208	8337	8467	8598	8730	8863	8997	9132	9268	9405	9543	9682	9822	9963	10105	10248	10392	10537	10683	10830	10978	11127	11277	11428	11580	11733	11887	12042	12198	12355	12513	12672	12832	12993	13155	13318	13482	13647	13813	13980	14148	14317	14487	14658	14830	15003	15177	15352	15528	15705	15883	16062	16242	16423	16605	16788	16972	17157	17343	17530	17718	17907	18097	18288	18480	18673	18867	19062	19258	19455	19653	19852	20052	20252	20451	20649	20846	21042	21237	21431	21624	21816	22007	22197	22386	22574	22761	22947	23132	23316	23499	23681	23862	24042	24221	24399	24576	24752	24927	25101	25274	25446	25617	25787	25956	26124	26291	26457	26622	26786	26949	27111	27272	27432	27591	27749	27906	28062	28217	28371	28524	
  50	1226	1277	1329	1382	1436	1491	1547	1604	1662	1721	1781	1842	1904	1967	2031	2096	2162	2229	2297	2366	2436	2507	2579	2652	2726	2801	2877	2954	3032	3111	3191	3272	3354	3437	3521	3606	3692	3779	3867	3956	4046	4137	4229	4322	4416	4511	4607	4704	4802	4901	5001	5102	5204	5307	5411	5516	5622	5729	5837	5946	6056	6167	6279	6392	6506	6621	6737	6854	6972	7091	7211	7332	7454	7577	7701	7826	7952	8079	8207	8336	8466	8597	8729	8862	8996	9131	9267	9404	9542	9681	9821	9962	10104	10247	10391	10536	10682	10829	10977	11126	11276	11427	11579	11732	11886	12041	12197	12354	12512	12671	12831	12992	13154	13317	13481	13646	13812	13979	14147	14316	14486	14657	14829	15002	15176	15351	15527	15704	15882	16061	16241	16422	16604	16787	16971	17156	17342	17529	17717	17906	18096	18287	18479	18672	18866	19061	19257	19454	19652	19851	20051	20251	20450	20648	20845	21041	21236	21430	21623	21815	22006	22196	22385	22573	22760	22946	23131	23315	23498	23680	23861	24041	24220	24398	24575	24751	24926	25100	25273	25445	25616	25786	25955	26123	26290	26456	26621	26785	26948	27110	27271	27431	27590	27748	27905	28061	28216	28370	28523	28675	
  51	1276	1328	1381	1435	1490	1546	1603	1661	1720	1780	1841	1903	1966	2030	2095	2161	2228	2296	2365	2435	2506	2578	2651	2725	2800	2876	2953	3031	3110	3190	3271	3353	3436	3520	3605	3691	3778	3866	3955	4045	4136	4228	4321	4415	4510	4606	4703	4801	4900	5000	5101	5203	5306	5410	5515	5621	5728	5836	5945	6055	6166	6278	6391	6505	6620	6736	6853	6971	7090	7210	7331	7453	7576	7700	7825	7951	8078	8206	8335	8465	8596	8728	8861	8995	9130	9266	9403	9541	9680	9820	9961	10103	10246	10390	10535	10681	10828	10976	11125	11275	11426	11578	11731	11885	12040	12196	12353	12511	12670	12830	12991	13153	13316	13480	13645	13811	13978	14146	14315	14485	14656	14828	15001	15175	15350	15526	15703	15881	16060	16240	16421	16603	16786	16970	17155	17341	17528	17716	17905	18095	18286	18478	18671	18865	19060	19256	19453	19651	19850	20050	20250	20449	20647	20844	21040	21235	21429	21622	21814	22005	22195	22384	22572	22759	22945	23130	23314	23497	23679	23860	24040	24219	24397	24574	24750	24925	25099	25272	25444	25615	25785	25954	26122	26289	26455	26620	26784	26947	27109	27270	27430	27589	27747	27904	28060	28215	28369	28522	28674	28825	
  52	1327	1380	1434	1489	1545	1602	1660	1719	1779	1840	1902	1965	2029	2094	2160	2227	2295	2364	2434	2505	2577	2650	2724	2799	2875	2952	3030	3109	3189	3270	3352	3435	3519	3604	3690	3777	3865	3954	4044	4135	4227	4320	4414	4509	4605	4702	4800	4899	4999	5100	5202	5305	5409	5514	5620	5727	5835	5944	6054	6165	6277	6390	6504	6619	6735	6852	6970	7089	7209	7330	7452	7575	7699	7824	7950	8077	8205	8334	8464	8595	8727	8860	8994	9129	9265	9402	9540	9679	9819	9960	10102	10245	10389	10534	10680	10827	10975	11124	11274	11425	11577	11730	11884	12039	12195	12352	12510	12669	12829	12990	13152	13315	13479	13644	13810	13977	14145	14314	14484	14655	14827	15000	15174	15349	15525	15702	15880	16059	16239	16420	16602	16785	16969	17154	17340	17527	17715	17904	18094	18285	18477	18670	18864	19059	19255	19452	19650	19849	20049	20249	20448	20646	20843	21039	21234	21428	21621	21813	22004	22194	22383	22571	22758	22944	23129	23313	23496	23678	23859	24039	24218	24396	24573	24749	24924	25098	25271	25443	25614	25784	25953	26121	26288	26454	26619	26783	26946	27108	27269	27429	27588	27746	27903	28059	28214	28368	28521	28673	28824	28974	
  53	1379	1433	1488	1544	1601	1659	1718	1778	1839	1901	1964	2028	2093	2159	2226	2294	2363	2433	2504	2576	2649	2723	2798	2874	2951	3029	3108	3188	3269	3351	3434	3518	3603	3689	3776	3864	3953	4043	4134	4226	4319	4413	4508	4604	4701	4799	4898	4998	5099	5201	5304	5408	5513	5619	5726	5834	5943	6053	6164	6276	6389	6503	6618	6734	6851	6969	7088	7208	7329	7451	7574	7698	7823	7949	8076	8204	8333	8463	8594	8726	8859	8993	9128	9264	9401	9539	9678	9818	9959	10101	10244	10388	10533	10679	10826	10974	11123	11273	11424	11576	11729	11883	12038	12194	12351	12509	12668	12828	12989	13151	13314	13478	13643	13809	13976	14144	14313	14483	14654	14826	14999	15173	15348	15524	15701	15879	16058	16238	16419	16601	16784	16968	17153	17339	17526	17714	17903	18093	18284	18476	18669	18863	19058	19254	19451	19649	19848	20048	20248	20447	20645	20842	21038	21233	21427	21620	21812	22003	22193	22382	22570	22757	22943	23128	23312	23495	23677	23858	24038	24217	24395	24572	24748	24923	25097	25270	25442	25613	25783	25952	26120	26287	26453	26618	26782	26945	27107	27268	27428	27587	27745	27902	28058	28213	28367	28520	28672	28823	28973	29122	
  54	1432	1487	1543	1600	1658	1717	1777	1838	1900	1963	2027	2092	2158	2225	2293	2362	2432	2503	2575	2648	2722	2797	2873	2950	3028	3107	3187	3268	3350	3433	3517	3602	3688	3775	3863	3952	4042	4133	4225	4318	4412	4507	4603	4700	4798	4897	4997	5098	5200	5303	5407	5512	5618	5725	5833	5942	6052	6163	6275	6388	6502	6617	6733	6850	6968	7087	7207	7328	7450	7573	7697	7822	7948	8075	8203	8332	8462	8593	8725	8858	8992	9127	9263	9400	9538	9677	9817	9958	10100	10243	10387	10532	10678	10825	10973	11122	11272	11423	11575	11728	11882	12037	12193	12350	12508	12667	12827	12988	13150	13313	13477	13642	13808	13975	14143	14312	14482	14653	14825	14998	15172	15347	15523	15700	15878	16057	16237	16418	16600	16783	16967	17152	17338	17525	17713	17902	18092	18283	18475	18668	18862	19057	19253	19450	19648	19847	20047	20247	20446	20644	20841	21037	21232	21426	21619	21811	22002	22192	22381	22569	22756	22942	23127	23311	23494	23676	23857	24037	24216	24394	24571	24747	24922	25096	25269	25441	25612	25782	25951	26119	26286	26452	26617	26781	26944	27106	27267	27427	27586	27744	27901	28057	28212	28366	28519	28671	28822	28972	29121	29269	
  55	1486	1542	1599	1657	1716	1776	1837	1899	1962	2026	2091	2157	2224	2292	2361	2431	2502	2574	2647	2721	2796	2872	2949	3027	3106	3186	3267	3349	3432	3516	3601	3687	3774	3862	3951	4041	4132	4224	4317	4411	4506	4602	4699	4797	4896	4996	5097	5199	5302	5406	5511	5617	5724	5832	5941	6051	6162	6274	6387	6501	6616	6732	6849	6967	7086	7206	7327	7449	7572	7696	7821	7947	8074	8202	8331	8461	8592	8724	8857	8991	9126	9262	9399	9537	9676	9816	9957	10099	10242	10386	10531	10677	10824	10972	11121	11271	11422	11574	11727	11881	12036	12192	12349	12507	12666	12826	12987	13149	13312	13476	13641	13807	13974	14142	14311	14481	14652	14824	14997	15171	15346	15522	15699	15877	16056	16236	16417	16599	16782	16966	17151	17337	17524	17712	17901	18091	18282	18474	18667	18861	19056	19252	19449	19647	19846	20046	20246	20445	20643	20840	21036	21231	21425	21618	21810	22001	22191	22380	22568	22755	22941	23126	23310	23493	23675	23856	24036	24215	24393	24570	24746	24921	25095	25268	25440	25611	25781	25950	26118	26285	26451	26616	26780	26943	27105	27266	27426	27585	27743	27900	28056	28211	28365	28518	28670	28821	28971	29120	29268	29415	
  56	1541	1598	1656	1715	1775	1836	1898	1961	2025	2090	2156	2223	2291	2360	2430	2501	2573	2646	2720	2795	2871	2948	3026	3105	3185	3266	3348	3431	3515	3600	3686	3773	3861	3950	4040	4131	4223	4316	4410	4505	4601	4698	4796	4895	4995	5096	5198	5301	5405	5510	5616	5723	5831	5940	6050	6161	6273	6386	6500	6615	6731	6848	6966	7085	7205	7326	7448	7571	7695	7820	7946	8073	8201	8330	8460	8591	8723	8856	8990	9125	9261	9398	9536	9675	9815	9956	10098	10241	10385	10530	10676	10823	10971	11120	11270	11421	11573	11726	11880	12035	12191	12348	12506	12665	12825	12986	13148	13311	13475	13640	13806	13973	14141	14310	14480	14651	14823	14996	15170	15345	15521	15698	15876	16055	16235	16416	16598	16781	16965	17150	17336	17523	17711	17900	18090	18281	18473	18666	18860	19055	19251	19448	19646	19845	20045	20245	20444	20642	20839	21035	21230	21424	21617	21809	22000	22190	22379	22567	22754	22940	23125	23309	23492	23674	23855	24035	24214	24392	24569	24745	24920	25094	25267	25439	25610	25780	25949	26117	26284	26450	26615	26779	26942	27104	27265	27425	27584	27742	27899	28055	28210	28364	28517	28669	28820	28970	29119	29267	29414	29560	
  57	1597	1655	1714	1774	1835	1897	1960	2024	2089	2155	2222	2290	2359	2429	2500	2572	2645	2719	2794	2870	2947	3025	3104	3184	3265	3347	3430	3514	3599	3685	3772	3860	3949	4039	4130	4222	4315	4409	4504	4600	4697	4795	4894	4994	5095	5197	5300	5404	5509	5615	5722	5830	5939	6049	6160	6272	6385	6499	6614	6730	6847	6965	7084	7204	7325	7447	7570	7694	7819	7945	8072	8200	8329	8459	8590	8722	8855	8989	9124	9260	9397	9535	9674	9814	9955	10097	10240	10384	10529	10675	10822	10970	11119	11269	11420	11572	11725	11879	12034	12190	12347	12505	12664	12824	12985	13147	13310	13474	13639	13805	13972	14140	14309	14479	14650	14822	14995	15169	15344	15520	15697	15875	16054	16234	16415	16597	16780	16964	17149	17335	17522	17710	17899	18089	18280	18472	18665	18859	19054	19250	19447	19645	19844	20044	20244	20443	20641	20838	21034	21229	21423	21616	21808	21999	22189	22378	22566	22753	22939	23124	23308	23491	23673	23854	24034	24213	24391	24568	24744	24919	25093	25266	25438	25609	25779	25948	26116	26283	26449	26614	26778	26941	27103	27264	27424	27583	27741	27898	28054	28209	28363	28516	28668	28819	28969	29118	29266	29413	29559	29704	
  58	1654	1713	1773	1834	1896	1959	2023	2088	2154	2221	2289	2358	2428	2499	2571	2644	2718	2793	2869	2946	3024	3103	3183	3264	3346	3429	3513	3598	3684	3771	3859	3948	4038	4129	4221	4314	4408	4503	4599	4696	4794	4893	4993	5094	5196	5299	5403	5508	5614	5721	5829	5938	6048	6159	6271	6384	6498	6613	6729	6846	6964	7083	7203	7324	7446	7569	7693	7818	7944	8071	8199	8328	8458	8589	8721	8854	8988	9123	9259	9396	9534	9673	9813	9954	10096	10239	10383	10528	10674	10821	10969	11118	11268	11419	11571	11724	11878	12033	12189	12346	12504	12663	12823	12984	13146	13309	13473	13638	13804	13971	14139	14308	14478	14649	14821	14994	15168	15343	15519	15696	15874	16053	16233	16414	16596	16779	16963	17148	17334	17521	17709	17898	18088	18279	18471	18664	18858	19053	19249	19446	19644	19843	20043	20243	20442	20640	20837	21033	21228	21422	21615	21807	21998	22188	22377	22565	22752	22938	23123	23307	23490	23672	23853	24033	24212	24390	24567	24743	24918	25092	25265	25437	25608	25778	25947	26115	26282	26448	26613	26777	26940	27102	27263	27423	27582	27740	27897	28053	28208	28362	28515	28667	28818	28968	29117	29265	29412	29558	29703	29847	
  59	1712	1772	1833	1895	1958	2022	2087	2153	2220	2288	2357	2427	2498	2570	2643	2717	2792	2868	2945	3023	3102	3182	3263	3345	3428	3512	3597	3683	3770	3858	3947	4037	4128	4220	4313	4407	4502	4598	4695	4793	4892	4992	5093	5195	5298	5402	5507	5613	5720	5828	5937	6047	6158	6270	6383	6497	6612	6728	6845	6963	7082	7202	7323	7445	7568	7692	7817	7943	8070	8198	8327	8457	8588	8720	8853	8987	9122	9258	9395	9533	9672	9812	9953	10095	10238	10382	10527	10673	10820	10968	11117	11267	11418	11570	11723	11877	12032	12188	12345	12503	12662	12822	12983	13145	13308	13472	13637	13803	13970	14138	14307	14477	14648	14820	14993	15167	15342	15518	15695	15873	16052	16232	16413	16595	16778	16962	17147	17333	17520	17708	17897	18087	18278	18470	18663	18857	19052	19248	19445	19643	19842	20042	20242	20441	20639	20836	21032	21227	21421	21614	21806	21997	22187	22376	22564	22751	22937	23122	23306	23489	23671	23852	24032	24211	24389	24566	24742	24917	25091	25264	25436	25607	25777	25946	26114	26281	26447	26612	26776	26939	27101	27262	27422	27581	27739	27896	28052	28207	28361	28514	28666	28817	28967	29116	29264	29411	29557	29702	29846	29989	
  60	1771	1832	1894	1957	2021	2086	2152	2219	2287	2356	2426	2497	2569	2642	2716	2791	2867	2944	3022	3101	3181	3262	3344	3427	3511	3596	3682	3769	3857	3946	4036	4127	4219	4312	4406	4501	4597	4694	4792	4891	4991	5092	5194	5297	5401	5506	5612	5719	5827	5936	6046	6157	6269	6382	6496	6611	6727	6844	6962	7081	7201	7322	7444	7567	7691	7816	7942	8069	8197	8326	8456	8587	8719	8852	8986	9121	9257	9394	9532	9671	9811	9952	10094	10237	10381	10526	10672	10819	10967	11116	11266	11417	11569	11722	11876	12031	12187	12344	12502	12661	12821	12982	13144	13307	13471	13636	13802	13969	14137	14306	14476	14647	14819	14992	15166	15341	15517	15694	15872	16051	16231	16412	16594	16777	16961	17146	17332	17519	17707	17896	18086	18277	18469	18662	18856	19051	19247	19444	19642	19841	20041	20241	20440	20638	20835	21031	21226	21420	21613	21805	21996	22186	22375	22563	22750	22936	23121	23305	23488	23670	23851	24031	24210	24388	24565	24741	24916	25090	25263	25435	25606	25776	25945	26113	26280	26446	26611	26775	26938	27100	27261	27421	27580	27738	27895	28051	28206	28360	28513	28665	28816	28966	29115	29263	29410	29556	29701	29845	29988	30130	
  61	1831	1893	1956	2020	2085	2151	2218	2286	2355	2425	2496	2568	2641	2715	2790	2866	2943	3021	3100	3180	3261	3343	3426	3510	3595	3681	3768	3856	3945	4035	4126	4218	4311	4405	4500	4596	4693	4791	4890	4990	5091	5193	5296	5400	5505	5611	5718	5826	5935	6045	6156	6268	6381	6495	6610	6726	6843	6961	7080	7200	7321	7443	7566	7690	7815	7941	8068	8196	8325	8455	8586	8718	8851	8985	9120	9256	9393	9531	96
  
 • Refer:

https://www.mathsisfun.com/algebra/triangular-numbers.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Triangular_number

Posted in math, Uncategorized | Tagged , , , | 2 Comments